FEL ČVUT uspořádá 25. a 26. září středoevropské kolo nejprestižnější soutěže v programování ICPC pro vysokoškolské studenty CERC

Nejstarší, největší a nejprestižnější! Tyto tři superlativy se pojí s mezinárodní soutěží v programování International Collegiate Programming Contest (ICPC). V sobotu 25. a v neděli 26. září tohoto roku bude FEL ČVUT pořádat regionální středoevropské kolo soutěže Central European Regional Contest (CERC) pro Českou republiku, Polsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko. Jde o skvělou příležitost pro všechny vysokoškolské studenty, kteří si chtějí při řešení reálných problémů zlepšit své programátorské a algoritmické dovednosti, procvičit týmovou spolupráci a rozšířit své odborné kontakty. Nejlepší týmy budou reprezentovat svou univerzitu a zem ve světovém finále, které proběhne v roce 2022.

Letošní ročník byl odložen kvůli pandemii, (proto je označen jako 2020) a bude výjimečně probíhat online. Pro naši republiku se letos odlišuje také tím, že před ním neproběhne obvyklé celostátní kolo CTU Open, účastníci tedy změří své síly přímo s protivníky z okolních států, bez nutnosti „probíjet se“ národní kvalifikací.

Další detailní informace obsahují oficiální stránky soutěže https://icpc.global/ a https://contest.felk.cvut.cz/.

Pro ty, kteří by si soutěž rádi zkusili a ještě nemají zkušenosti, připojujeme krátký popis průběhu soutěže. Soutěží týmy o maximálně třech studentech. V sobotu odpoledne je testovací/zahřívací kolo, slouží k nácviku komunikace se systémem a s rozhodčími. Trvá cca 90 min, řeší se 3 úlohy, jejich výsledky se nepočítají. V neděli dopoledne je ostré kolo, trvá 5 hodin, úloh k řešení bývá 10‒14, jak kdy, a jen výjimečně některý tým vyřeší vše. Úlohy tým řeší samostatně, bez komunikace s konzultanty a bez webu. Výsledková tabulka všech týmů je během soutěže průběžně viditelná, snadno lze tak identifikovat nejsnazší úlohy (ty každý řeší nejdříve). Programuje se v C/C++/Javě a možná letos i v Pythonu, ale pozor, na rychlosti kódu také hodně záleží.

Účast v soutěži lze mnohdy zohlednit ve výuce. Kdo má v době soutěže některý algoritmizační předmět na FEL, může se většinou dohodnout s vyučujícími na dodatečné bonifikaci v tom předmětu za vyřešené úlohy na soutěži. Dobré umístění si pak lze psát do CV, je to mezinárodně respektovaná soutěž.

Zájemci o účast se mohou přímo předběžně zapsat (https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4b36acm1/cerc2020) nebo mohou s otázkami kontaktovat kouče týmů FEL Dr. Marka Berezovského z Katedry kybernetiky na adrese berezovs@fel.cvut.cz.