Lavičky pro dvůr Karlovo náměstí
The Benches for the Charles Square Campus Yard

Semestrální práce studentů architektury v atelieru prof. Mariána Karla

  1. Anastasiya Asayonak
  2. Jakub Vlkavec
  3. Karel Eliáš
  4. Kristýna Poláková
  5. Samuel Mareček
  6. Michal Zmek
  7. Lukáš Gabriel
  8. Yana Tysevich

Ohodnoťte prosím nejlepší designové řešení mobiliáře parkové úpravy dvora ČVUT na Karlově náměstí.
Please, rate the best park furniture design solution at CTU Charles Square courtyard.

Anketa / Survey