Podpořené projekty pro propagaci a podporu studia na FEL 2018

Děkan podpořil projekty pro propagaci a podporu studia na FEL v souladu s výzvou byla kritéria pro podporu projektů:

  • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
  • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
  • dosažení menšího úbytku studentů během studia

s důrazem na efektivitu náklady/impakt. U všech projektů byly stanoveny individuální projektové indikátory pro jejich posouzeni a hodnocení. Zdůvodněni případných krácení bylo zasláno řešitelům. Nejčastějším důvodem byly omezené finanční prostředky.

Ivan Jelínek, proděkan
Ivana Pilarčíková, asistentka proděkana

Seznam podpořených projektů