Podzimní škola pro středoškolské učitele

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádala od 29. 11. do 1. 12. 2018 pro středoškolské pedagogy akci s názvem „Podzimní škola“. Děkujeme našim hostům, že si i v rámci svých nabitých programů našli na tento třídenní seminář čas. Připravený program zahrnoval několik zajímavých přednášek a exkurzí do laboratoří. Mimo hlavního programu nám setkání s kolegy ze středních škol umožnila prodiskutovat společné problémy, které se prolínají celým školským systémem. Dále jsme společně vyhodnotili motivační akce pro středoškolské studenty, které pro ně každoročně naše fakulta připravuje. V neposlední řadě jsme se věnovali i přípravě podkladů pro budoucí společné projekty zaměřené na propagaci přírodních a technických věd na středních školách.