Prezentace magisterských studijních programů na FEL ČVUT

Na těchto besedách jsou vítání studenti a absolventi bakalářských programů nejen z FEL

Pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia proběhnou besedy se zástupci jednotlivých magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia jejich studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.

Prezentace jednotlivých magisterských programů budou v Dejvicích v termínech:

Magisterský program Datum Čas Místnost
Lékařská elektronika a bioinformatika 26. 2. PO 9.15 T2:D3-309
Letectví a kosmonautika 26. 2. PO 9.45 T2:D3-309
Inteligentní budovy 26. 2. PO 10.15 T2:D3-309
Elektronika a komunikace 26. 2. PO 11.00 T2:D3-309
Elektrotechnika, energetika a management 26. 2. PO 12.45 T2:D3-309
Otevřená informatika 26. 2. PO 14.30 T2:D3-309
Kybernetika a robotika 26. 2. PO 16.15 T2:D3-309

Mimo tyto besedy po programech proběhne ještě jedna společná beseda se zástupci všech magisterských programů FEL v Dejvicích v termínu:

Zástupci všech magisterských programů 28. 2. ST 16..00 -18.00 T2:D3-209

Speciální beseda v laboratořích na Karlově náměstí:

Kybernetika a robotika 5. 3. PO 12:45 KN:E-107

Včasná informace o magisterských programech vám napomůže ke správnému rozhodnuti k podání přihlášky (termín je 31. března 2018) a k dobré přípravě na přijímací zkoušku i letním semestru 2018. Přijímací zkouška je pro každý magisterský program specifická.

Praha 17. 2. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan