Navštívili nás studenti Gymnázia Opatov

V pátek 12. ledna zavítalo na Fakultu elektrotechnickou více než 80 studentů z Gymnázia Opatov, které je partnerskou školou ČVUT.  

Pro středoškoláky byla připravena exkurze, v jejímž rámci si mohli prohlédnout laboratoř elektrických pohonů, dílnu elektroformule eForce, laboratoř vysokých napětí, audiovizuální studio, Centrum asistivních technologií a  Centrum návrhu integrovaných obvodů, senzorů a mikrosystémů (DesignLab).

V závěru akce proběhla prezentace možností studia na Fakultě elektrotechnické a také krátká schůzka s děkanem fakulty prof. Pavlem Ripkou.