Katedra měření prezentovala studentské projekty v oblasti SDI na výstavě Embedded World 2018 v Norimberku

Na největší evropské výstavě v oblasti embedded systémů Embedded World 2018 se malou expozicí zúčastnila také katedra měření s prezentací několika úspěšných studentských projektů v oblasti SDI (Software Defined Instrumentation).

Jednalo o realizaci přístrojů a jejich funkcí moderními výkonnými mikrořadiči, kde se tak implementace díky jejich rozsáhlým a výkonným periferiím přesouvá především do programové oblasti. U vystavovaných exponátů se navíc jednalo o realizaci na jediném čipu. Prezentované projekty primárně řeší multifunkční laboratorní přístroje s ohledem na jejich použití při hromadné laboratorní výuce i při domácí práci studentů. Požadavkem bylo, aby se přístroje ovládaly, chovaly, a bylo je možno využít podobně jako standardní přístroje.

Hlavním kriteriem byla nenákladná a snadná opakovatelnost realizace přístroje bez požadavku na předběžné znalosti a zkušenosti realizátora, což návštěvníci výstavy oceňovali.

Takový způsob řešení multifunkčních laboratorních přístrojů, byť ve velmi omezené a zjednodušené, současně však i velmi ekonomické formě, se ukázal být cestou, jak překlenout problém praktického ověření teoretických poznatků (v hromadné laboratorní výuce, kde všichni studenti v jednom okamžiku řeší stejnou úlohu) v oblasti obvodů, elektroniky, senzorů a přístrojové techniky i při jejich následné domácí samostatné práci. Zkušenosti z využití přístrojů SDI v několika kurzech na katedře měření v minulých dvou letech ukázaly, že to je cesta správným směrem.

Protože se toto řešení ukazuje perspektivním, bylo logickým pokračováním prezentovat je za naše pracoviště na odborném fóru a nabídnout jeho využití i na zahraničních univerzitách. V diskusích se zahraničními profesory a dalšími učiteli na EW-2018 se ukázalo, že to bylo správně. Naše řešení je velmi zaujalo, chválili jej a zajímali se jeho rychlé využití, což není problém. Pro zájemce z FEL jsou SDI aktuálně využívané ve výuce dostupné i na české stránce: http://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/lpe_sw.

Při výstavě nastala i další zajímavá situace. Na vedlejším stánku studenti z university v Budapešti vystavovali model samořídicího autíčka. Při experimentech se jim spálil koncový stupeň a nevěděli, co dalšího se poškodilo. Potřebovali vědět, zda řídicí jednotka generuje impulsy. Použitím našeho SDI osciloskopu realizovaném na nepájivém kontaktním poli rychle zjistili stav a vše opravili tak, že mohli pokračovat v prezentaci.

Video guide ST microelectronics – stánek kat. měření: 14'20"