Letní kosmická škola na FEL ČVUT proběhla úspěšně

Ve dnech 20. až 24. srpna se v Praze uskutečnila letní škola organizovaná studentskou unií BEST Prague a katedrou radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Skupina doc. R. Hudce zabezpečila akademickou náplň akce, která byla věnována atraktivnímu tématu kosmického inženýrství. V dnešní době velmi rozvíjející se obor přilákal na fakultu velký počet zájemců. Z více než 300 přihlášek bylo nakonec vybráno 26 účastníků, kteří dorazili do Prahy. Vznikla tak skupina studentů z mnoha zemí (vybíralo se tak aby z každé země dorazili nejvýše dva zájemci), od Ruska až po Kanadu.

Vytipována byla témata, která dala účastníkům dobrý přehled o tom, co plánování kosmické mise, včetně stavby družice a nosné rakety, obnáší. Vstupní obšírné přednášky věnující se úvodu do kosmických věd a technologií se ujal René Hudec a v dalších dnech na něj navázali další členové jeho skupiny kosmických technologií, Petr Skala, Martin Urban a Ondřej Nentvich.

Nejprve si studenti prakticky ověřili pomocí počítačové simulace návrh orbitální dráhy družic s ohledem na cíle jejich misí. Studenti si také prakticky vyzkoušeli, jak se detekuje kosmické záření, které velmi ovlivňuje životnost elektronických komponent družic na oběžné dráze. Další část programu byla věnována zpracování dat z programu mise, gama spektroskopie, zaměřené na určení původu záření naměřených dat.

Využita byla i blízkost petřínské Štefánikovy hvězdárny, kde účastnící letní školy navštívili výstavu věnovanou výročí 40 let české kosmonautiky. Vystaven zde byl i model české družice VZLUSAT-1, na které se skupina také podílela.

V další části kursu se účastníci věnovali základům bezpečné a spolehlivé komunikace mezi přístrojem na družici a pozemním ovládacím střediskem. Připravili komunikační protokol mezi užitečným nákladem, řídicím počítačem a simulovaným řídicím centrem.

Poslední den školy byl věnován tomu, jak fungují raketové motory a jaké jsou základní pravidla pro konstrukci raket. Následně si studenti navrhli funkční model nosné rakety schopný stabilního letu. Dále pak navrženou raketu převedli do modelu, který mohl být vytištěný na 3D tiskárně. O den později bylo pět modelů úspěšně vypuštěno. Studenti tak získali přehled znalostí, které jsou třeba v kosmickém inženýrství.

Letní školy se účastnili studenti řady prestižních zahraničních univerzit, takže akce vedla i ke zvýšení povědomí o aktivitách Fakulty elektrotechnické v oblasti kosmických technologií ze zahraničí. Na katedře radioelektroniky se v letošním zimním semestru bude otvírat již třetí běh magisterského předmětu Kosmické inženýrství pod vedením doc. Hudce.