Uzavřeli jsme Memorandum o porozumění s Dongguk University

V pátek 5. října se uskutečnila schůzka s delegací ze soulské Donggugské university, na které prorektor pro vědu, tvůrčí činnost, doktorské studium a zahraniční vztahy ČVUT prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. a prezident Donggugské university Dr. Tae Sik Han podepsali Memorandum o porozumění.

Ze strany Donggukské univerzity na podpisu memoranda Korejskou VŠ zastupovali také vice prezident pro univerzitní plánování Dr. Euy Soo Lee, tajemník kanceláře prezidenta univerzity Dr. Nam Kyol Heo a vedoucí zahraničního oddělení Dr. Jong Tae Rhee.

Za ČVUT se jednání zúčastnil děkan Fakulty elektrotechnické prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc., proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty architektury doc. Ing. arch. Irena Fialová a prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., vedoucí kat. měření FEL. Za Masarykův ústav vyšších studií pak vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. a Ing. Miloš Krejčí.

Kromě podepsání Memoranda o porozumění obě strany probraly plány ohledně budoucí spolupráce ve vědeckém a akademickém kontextu.

Donggukská univerzita sídlící v jihokorejském Goyangu a Gyeongju a také v americkém Los Angeles, patří k největším a nejvýznamnějším výzkumným institucím v Jižní Koreji. V akademickém roce 2017/2018 zahájila výuku pro více než 15 000 studentů.