Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2017/2018

Děkan na návrh jím ustavené komise ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů a rovněž z návrhů vedoucích kateder. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena:

 • V kategorii přednášející

  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
 • V kategorii cvičící

  Ing. Antonín Novák
  Ing. Karel Horák
 • Za celoživotní přínos k výuce na FEL

  doc. Ing. Petr Skalický, CSc.
  Doc. Skalický se po celý svůj bohatý akademický život věnuje problematice mikropočítačů a mikroprocesorů nejen pro radioelektronické aplikace. V této oblasti je uznávaným a vyhledávaným odborníkem. Doc. Skalický k výuce přistupuje poctivě a s velkým nasazením, ochotně konzultuje a tráví se studenty čas nad rámec výuky.

Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhne u příležitosti grémia vedoucích pracovníků a při jarních promocích.

19. 11. 2018

prof. Pavel Ripka, děkan


Složení komise:
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., senátor AS FEL, učitel
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Ing. Michaela Lachmanová, senátorka AS FEL, studentka
Prof. J. Matas, proděkan