Vyhlášení výsledků Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17

Dne 6. 4. proběhlo na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s pořadatelem, Domem dětí a mládeže Praha 6 a za účasti čestných hostů, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům obvodního kola Soutěže v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17.

Letos jsme mezi čestnými hosty mohli přivítat zástupce MŠMT – tajemníka DigiKoalice a předsedu Jednoty školských informatiků České republiky – Mgr. Petra Naskeho, koordinátorku mezinárodních programátorských soutěží ACM Dr. Boženu Mannovou nebo zástupkyni Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Michaelu Perkovou.

Ti, o které tu šlo v první řadě, byli ovšem samotní soutěžící. Letošního již 32. ročníku této celostátní předmětové olympiády vyhlašované MŠMT se zúčastnilo 75 účastníků, což je jeden z nejvyšších počtů nejen v rámci hlavního města, ale i celé ČR. Svou roli v tom jistě sehrává právě spolupráce pořadatele s Fakultou elektrotechnickou, která již takřka tradičně poskytla prostory pro konání soutěžního dne, věcné ceny pro nejlepší řešitele a také nabídla program exkurzí po svých laboratořích.

Kromě podpory zájmu o technické vědy, k jejichž rozvíjení je programování v současné době téměř nezbytné, využila fakulta tuto akci i k prezentaci svých studijních programů mezi potenciálními uchazeči o studium. Teprve druhý rok byla vyhlášena také kategorie Programování mikrořadičů, zaměřená na vývojovou platformu Arduino. Oproti loňskému roku se podařilo v této kategorii dosáhnout zvýšení počtu soutěžících o více než 100 % a dosáhnout tak jednoho z nejvyšších počtů v Praze. Tato nová kategorie, která posouvá úlohy od čistého softwaru směrem k hardwaru a embedded zařízením, skvěle koresponduje se záběrem fakulty a reaguje také na společenskou potřebu odborníků v této oblasti. Jsme proto rádi, že se ji daří úspěšně propagovat. Těší nás samozřejmě také vzrůstající počet programátorek napříč kategoriemi.

Doufáme, že soutěžící budou svůj zájem dále rozvíjet a že se s mnohými z nich skutečně na půdě fakulty v budoucnu setkáme, a to nejen jako s účastníky soutěží v programování, ale i jako s úspěšnými studenty naší fakulty.