Nový přístroj FlowTester umožní lepší diagnostiku a monitorování komunikačních sítí

Vědci z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze úspěšně dokončili projekt FlowTester. Jeho cílem bylo proměnit know-how, získané v oblasti telekomunikačních sítí, v reálnou aplikaci, kterou budou moci využívat komerční subjekty. Zkušenosti sbírané po dobu více než deseti let využil tým Dr. Zbyňka Kocura k vývoji unikátního zařízení, které umožňuje testování datových sítí. Díky dlouhodobé spolupráci katedry telekomunikační techniky s průmyslem je přidanou hodnotou znalostní databáze, na jejímž základě umí přístroj predikovat problémy v sítích a rovněž poskytnout podklady pro návrh optimálního způsobu jejich řešení.

Celková funkčnost a spolehlivost navržené softwarové i hardwarové koncepce FlowTesteru již byla úspěšně testována, např. v datových sítích společností ČEZ a PRE a v současné době probíhá vyjednávání o využití některých modulů v komerčních síťových sondách a analyzačních nástrojích. V plánu je rovněž zvětšení okruhu přispěvatelů a mnohem hlubší zapojení našich studentů a doktorandů.

Díky tomu, že jsou klíčové programové aplikace veřejně dostupné, může se do projektu zapojit širší vývojářská komunita. To může vést k rozšíření funkcionality, optimalizaci kódů a testování velkého rozsahu. Zařízení také podporuje platformu OpenWRT, která umožňuje lepší propojení s Internet of Things.

Na vývoji zařízení se podíleli jak vědci, tak i studenti programu Elektronika a komunikace. FlowTester se tak může stát i výukovou pomůckou, která pomůže studentům lépe pochopit fungování komunikačních sítí. Napojení celého systému na simulační nástroj Omnet++ také dovoluje ověřit řadu simulačních modelů v praxi.

FlowTester vznikl v rámci projektu „Bezpečnost a obrana pro InovaSEED“, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0304, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.