Pozvánka na SpaceMaster Scientific Conference 2011

Ve dnech 8. a 9. 11. se koná na katedře řídicí techniky FEL ČVUT na Karlově náměstí v Praze akce s názvem SpaceMaster Scientific Conference 2011 zaměřená na problematiku vesmírných a leteckých technologií. Jedná se o druhý ročník mezinárodní studentské konference absolventů studijního programu Erasmus Mundus SpaceMaster, kteří se chtějí pochlubit s výsledky, kterých dosáhli během svého studia a práce na diplomových projektech. Celkem přibližně dvacet posterů studentů doslova z celého světa bude obohaceno o vyzvané přednášky předních odborníků z oboru letectví a kosmonautiky jak z České Republiky (Czech Space Office, Honeywell Aerospace, ČVUT) tak ze zahraničí (Universite Paul Sabatier).

Kontakt: Martin Hromčík, m.hromcik@c-a-k.cz, tel. 608 665 391

Vstup volný, registrace není nutná. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Program

Rádi bychom vás také pozvali na související akci konsorcia programu SpaceMaster - slavnostní promoci absolventů konanou letos rovněž v Praze v Betlémské kapli dne 9. listopadu 2011 od 15:00 hodin.