Archiv aktualit 2009

Oznámení Aktuální do Vloženo
Hledáme pracovníky do projektu Vývoj a výroba vzorků
FEL ČVUT hledá pro realizaci projektu v oblasti vývoje a výroby vzorků a prototypů elektronických zařízení pracovníky na pozice: vývojový pracovník, pracovník SMT výroby, pracovník testování a diagnostik, pracovník podpory. Kontaktní osoba: Ing. Antonín Havlík, havliant@fel.cvut.cz.

(Mgr. Natálie Šeborová, centrum spolupráce s průmyslem)

31.01.10 28.12.09
Kurs FCE
Katedra jazyků otevírá v letním semestru 2009/2010 kurs FCE I. Zároveň pokračuje běh FCE IV. Zájemci hlaste se prosím u dr. Ireny Klímové

(PhDr. Irena Klímová, katedra jazyků)

31.01.10 28.12.09
Předběžný zápis a rozřazovací testy do jazykových kurzů PGS
Rozřazovací testy a předběžný zápis do jazykových kurzů doktorského studia na letní semestr 2009/2010 se koná v úterý 12. 1. 2010 ve 14 hod. v Z2:B1-408. Náhradní termín (jen v nejnutnějších případech) bude ve středu 13. 1. 2010 v 9.30 ve Z2:B1-407.

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

13.01.10 17.12.09
Německá gramatika v praxi
Nový kurz určený pro ty, jimž nestačí jen (nějak) komunikovat, ale kteří usilují o gramaticky co nejkorektnější, rodilému mluvčímu srozumitelné vyjadřování. Přihlášky (do 31. 1. 2010) a informace na oertero@fel.cvut.cz.

(Mgr. Eva Oerterová, katedra jazyků)

31.01.10 17.12.09
Provoz PC studoven A4-404, A3-115A v období Vánoc
21. 12.-22. 12. 9:00 - 18:00
23. 12.-3. 1. studovny mimo provoz

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

03.01.10 15.12.09
Příprava na mezinárodní zkoušku z němčiny
Katedra jazyků otvírá v letním semestru 2009/2010 opět úspěšný kurz Příprava na zkoušku Zertifikat Deutsch. Účastníci se budou cíleně připravovat na složení mezinárodní zkoušky na úrovni B1. Cena kurzu je 2000 Kč a je otevřen i pro zájemce z jiných fakult či z řad veřejnosti.

(Ing. Dana Lisá, katedra jazyků)

14.01.10 15.12.09
Robosoutěž 2009
Finálová soutěž k právě probíhajícímu předmětu A3B99RO ROBOTI se uskutečnila 11. prosince v Zengerově posluchárně na Karlově náměstí.

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

14.01.10 15.12.09
Anketa hodnocení výuky za zimní semestr 2009/2010 byla otevřena
Vyzývám studenty k odpovědnému vyplněni ankety! Názory studentů z ankety jsou skutečně vypovídající jen při dostatečném počtu respondentů.
Vyzývam učitele, aby vysvětlovali studentům význam ankety jako zpětné vazby pro zlepšení výukového procesu!

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

14.01.10 14.12.09
Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce v zimním termínu 2009/2010

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

11.01.10 11.12.09
Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k magisterské státní závěrečné zkoušce v zimním termínu 2009/2010

(prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka)

11.01.10 11.12.09
Finále soutěže robotů z Lega bude hostit ČVUT v Praze
Velké finále soutěže robotů z Lega pod názvem Robosoutěž se bude konat v pátek 11. prosince 2009 od 15.00 hodin v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (Karlovo náměstí 13, Praha 2).

(Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., katedra řídicí techniky)

11.01.10 10.12.09
Předběžný zápis předmětů

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

07.01.10 07.12.09
Přihlášení na zkoušku

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

07.01.10 07.12.09
Stipendium AGC Glass Unlimited Scholarship
Získejte stipendium AGC Glass Unlimited Scholarship & Internship Program for Engineering ve spolupráci s Ecole Polytechnique de Lovain. Prezentace proběhne v pondělí 7. 12. 2009 od 16.00 v místnosti 80 (Dejvice přízemí).

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

07.12.09 03.12.09
Přihlášky do programu Erasmus 2010/2011
Zájemci o studium v zahraničí v programu Erasmus v akademickém roce 2010/2011 se mohou hlásit do 11. 12. 2009 na www.erasmus.cvut.cz. Proběhne pouze jedno kolo výběrového řízení. Všichni potenciální účastníci (včetně doktorandů a zájemců o výjezd pouze v letním semestru) se musí přihlásit.

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

11.12.09 01.12.09
Otevření studovny
V prostoru čítárny bývalé fakultní knihovny (místnost T2:D2-28a) byla uvedena do provozu studovna s možností připojení notebooků. Studovna je otevřena ve dnech výuky od 7:00 do 19:00 hodin.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

20.12.09 26.11.09
Prospěchová stipendia za letní semestr 2008/2009

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

20.12.09 26.11.09
Kurzy angličtiny pro studenty 1. ročníku
Kurzy angličtiny pro studenty 1. ročníku, kteří se z kapacitních důvodů nedostali do kurzů. Zájemci se mohou hlásit do 15. 12. 2009.

(Mgr. Alena Havlíčková, katedra jazyků)

15.12.09 23.11.09
Pedagogické oddělení 18. a 20. 11. 2009 uzavřeno
Pedagogické oddělení bude ve dnech 18. 11. a 20. 11. uzavřeno kvůli promocím v Betlémské kapli.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

20.11.09 16.11.09
Stipendium Honeywell Innovator
Stipendium 118 000 Kč (hrubého) pro vynikajici studenty, přihlášky do 30. listopadu.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

30.11.09 16.11.09
POSTER 2010
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT vyhlašuje 14. mezinárodní studentskou vědeckou konferenci POSTER 2010, která se bude konat ve čtvrtek 6. května 2010. Studenti doktorského i magisterského studia tak mají další možnost představit výsledky své tvůrčí práce.

(dr. Ing. Libor Husník, katedra radioelektroniky)

12.12.09 12.11.09
Stipendia Nadace PRECIOSA
V akademickém roce 2009/10 budou z fondu Nadace PRECIOSA udělena stipendia. Žádosti o stipendium podávejte mezi 15.- 25. listopadem 2009 na Rektorát ČVUT (Zikova, Praha 6) na odbor pro studium a studentské záležitosti nebo na odbor pro vědu a výzkum.

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

25.11.09 12.11.09
Chceš získat nové zkušenosti v oboru a zlepšit si své jazykové znalosti?
Vyjeď s IAESTE na pracovní stáž do jedné z 85 zemí světa a prožij neopakovatelné chvilky. Neváhej a ještě dnes se zaregistruj na jazykový konkurz. Jazykové testy se konají 24.-26. 11. 2009.

(Kodera Martin, IAESTE ČVUT)

26.11.09 12.11.09
Kalendář ČVUT 2010
ČVUT se rozhodlo vyjít vstříc svým zaměstnancům a studentům a založit první "Universitní mateřskou školku Lvíčata ČVUT". Proto byl spuštěn projekt "Kalendář ČVUT 2010", který vznikl z myšlenky pomoci při vzniku universitní školky. Veškerý výtěžek z prodeje půjde na podporu vzniku MŠ Lvíčata ČVUT.

(Veronika Lobreisová, rektorát)

10.12.09 11.11.09
PeO na Karlově náměstí bude uzavřeno 12. 11. 2009
Ve čtvrtek 12. 11. 2009 bude pobočka Pedagogického oddělení na Karlově náměstí uzavřena.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

12.11.09 11.11.09
Fotky ze Dne otevřených dveří 10. 11. 2009

(PaedDr. Jaroslava Weiserová, oddělení vnějších vztahů)

10.12.09 10.11.09
Great Minds - studentské stáže ve výzkumném centru IBM v  Zürichu
Společnost IBM vypisuje výběrové řízení na studentské stáže Great Minds pro rok 2010 ve vývojovém centru IBM v  Zürichu. Využijte možnosti pracovat 3 - 6 měsíců ve špičkovém prostředí a získat neocenitelné zkušenosti. Veškeré náklady jsou hrazeny společností IBM. Uzávěrka přihlášek je 9. 12. 2009.

(Ing. Pavel Náplava, centrum znalostního managementu)

09.12.09 09.11.09
Projekt REXUS/BEXUS
ESA vyhlašuje další kolo výběrového řízení na vysokoškolské studentské experimenty zařaditelné do projektu startů stratosférických experimentálních balonů BEXUS a projektu startů výškových sondážních raket REXUS. Lhůta pro podání žádostí končí 16. listopadu 2009.

(Ing. Ján Scheirich, katedra mikroelektroniky)

16.11.09 04.11.09
Předběžné zápisy do letního semestru 2009/2010

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

27.11.09 02.11.09
Studovna T2:A4-404 uzavřena
V pondělí dne 2. 11. je PC studovna č. 404 vyhrazena pro školení FRVŠ. Náhradní provoz je zajištěn ve studovně č. 304.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

02.11.09 31.10.09
Publikace k rozebrání
Publikace z fondu bývalé fakultní knihovny, které prošly řádným odpisovým řízením, a o které neprojevila zájem žádná z katederních ani mimofakultních knihoven, budou k dispozici k rozebrání v prostorách bývalé čítárny časopisů (suterén C3-s144) ve dnech 2.-4. 11. v době od 9:00 do 17:00 hod.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

04.11.09 31.10.09
Rekonstrukce na Karlově náměstí

(Ing. Dagmar Blechová, vedoucí TPO)

30.11.09 30.10.09
Výsledky ankety hodnocení výuky za letní semestr 2008/2009
Výsledky ankety např. mohou být pro studenty vodítkem při výběru předmětů, pro učitele jsou zpětnou vazbou pro zlepšování výuky a pro vedoucí pracovníky jsou podkladem pro opatření ke zvyšování kvality výuky. V letošním roce se mohli kvalifikovaně hodnocení učitelé k hodnocení studentů vyjádřit.

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

22.11.09 22.10.09
Nové studentské soutěže projektu ECONTECH
Nový projekt ECONTECH, zaměřený na práci studentů v heterogenních týmech, ve spolupráci s komerčním partnerem ČSOB vypsal nové témata studentských soutěží. Tentokrát jsou zaměřeny na ICT infrastrukturu a testování.

(Ing. Pavel Náplava, centrum znalostního managementu)

30.10.09 22.10.09
Zrušena výuka na Karlově náměstí
Vzhledem k havárii vodovodního řadu v Resslově ulici neteče v budovách fakulty na Karlově náměstí voda. Pan děkan z tohoto důvodu ruší pro dnešní den (21. 10. 2009) výuku na Karlově náměstí.

(Ing. Dagmar Blechová, vedoucí TPO)

21.10.09 21.10.09
Freescale Race Challenge 2010
Katedra elektrických pohonů a trakce spolupořádá s Freescale Semiconductor, Inc. Roznov Czech System Center (MSG) soutěž ve vývoji řídicích algoritmů pro závodní autíčka na dráze Carrera. Zapojit do soutěže se mohou studenti všech oborů od jednotlivců až po několikačlenné kolektivy.

(Ing. Vít Hlinovský, CSc., katedra elektrických pohonů a trakce)

21.11.09 21.10.09
Promoce absolventů bakalářského studia v listopadu

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

20.11.09 19.10.09
Volba kandidáta na rektora ČVUT
K volebním programům prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.prof. Ing. Františka Vejražky, CSc. se můžete vyjádřit na diskusním fóru ČVUT.

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., člen volební komise AS ČVUT)

19.10.09 16.10.09
Způsob zveřejnění výsledků studentské ankety za letní semestr 2008/2009

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

21.10.09 14.10.09
Příspěvek na přípravu projektu v 7. RP
Centrum spolupráce s průmyslem nabízí konzultace k žádosti o příspěvek na přípravu projektů 7. RP (Spolupráce, Myšlenky a Kapacity, příp. EURATOM). Příspěvek poskytuje MŠMT bez ohledu na to, zda je návrh projektu úspěšný. Žádosti přijímá TC AV do 31. 10. 2009.

(Mgr. Natálie Šeborová, centrum spolupráce s průmyslem)

31.10.09 14.10.09
ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit
V prestižním mezinárodním hodnocení THES-QS se ČVUT umístilo v Top 400!

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

13.12.09 13.10.09
Přiznání prospěchového stipendia za letní semestr 2008/2009

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

26.10.09 08.10.09
Granty na Bernské univerzitě

(prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka)

26.10.09 08.10.09
První studentská soutěž projektu ECONTECH
Nový projekt ECONTECH Student Teams, který vznikl ve spolupráci Kariérního centra ČVUT a Poradenského centra VŠE vypsal první soutěž! Partnerem soutěže je společnost Hewlett-Packard a obsahem je Marketingová a technická analýza srovnání operačních systémů HP-UX versus AIX na trhu.

(Ing. Pavel Náplava, centrum znalostního managementu)

16.10.09 08.10.09
Diplomová práce roku 2009 v oboru Informatika
Vítěznou diplomovou práci Ing. Tomáše Černého vedla Ing. Božena Mannová, PhD., diplomovou práci Ing. Pavla Mikuly Ing. Jan Žďárek. Oba obhajovali na katedře počítačů. Vítěznou diplomovou práci Ing. Lukáše Zicha vedl Ing. Martin Urban, PhD., obhajoval ji na katedře kybernetiky.

(Ing. Jiří Škvor, katedra počítačů)

07.11.09 07.10.09
Nový ročník soutěže ABBsolvent 2009
Ukaž, co je v tobě! Zachraň svět ve třetím ročníku soutěže ABBsolvent a porovnej své schopnosti s ostatními studenty. Z pohodlí domova budeš ve třech on-line kolech řešit příklady z reálného života a na ty nejlepší čeká roční stipendium v hodnotě 70000 Kč a další zajímavé ceny. Začínáme 26. října!

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

26.10.09 06.10.09
Společnost IBM opět pořádá interní stáže pro nejlepší studenty
Nejbližší výběrové kolo je 15. a 16. 10. 2009. Stáže jsou vhodné pro studenty od 2. ročníku (v závislosti na specializaci).

(Ing. Pavel Náplava, centrum znalostního managementu)

16.10.09 06.10.09
Pedagogické oddělení 7. října uzavřeno
Pedagogické oddělení bude ve středu 7. října 2009 uzavřeno kvůli imatrikulacím v Betlémské kapli.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

07.10.09 01.10.09
Konzultační dny
Součástí harmonogramu ak. roku jsou tzv. Konzultační dny. Jedná se o dny 21. a 22. 12., které lze využít pro jakékoli pedagogické účely, jako například jako prostor pro konzultace studentů, pro náhradní termíny udělování zápočtů, pro náhradní semináře či přednášky apod.

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

22.12.09 29.09.09
Granty v oblasti asistivních technologií
Nadace ČVUT Media Lab podpoří nejlepší studentské projekty v oblasti asistivních a telekomunikačních technologií granty.

(prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., katedra radioelektroniky)

31.10.09 24.09.09
Imatrikulace studentů prvního ročníku

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

07.10.09 24.09.09
Výzva pro studenty prvních ročníků bakalářských i magisterských programů k vložení čísla bankovního účtu
Číslo bankovního účtu, příp. i kontaktní adresu je nezbytné vložit do databáze KOS nejpozději do 31. 10. 2009 (pozor: týká se i studentů magisterských programů, kteří studovali v bakalářském studiu na FEL).

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

30.10.09 23.09.09
Přesun rektorského volna
Rozhodnutím rektora se překládá rektorské volno ze středy 7. 10. 2009 na středu 14. 10. 2009 od 14 hod z důvodu konání studentského festivalu k zahájení školního roku Strahov OpenAir.

(prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka)

14.10.09 22.09.09
IAESTE hledá nové spolupracovníky
IAESTE je studentská mezinárodní nezisková organizace, jejíž hlavní naplní práce je zprostředkovaní zahraničních stáží pro studenty technických oborů.

(Ivana Tkačiková, IAESTE ČVUT)

29.09.09 22.09.09
Microsoft IT akademie
Od 7. října otevíráme 10 kurzů Microsoft IT Academy zaměřených na kvalifikované využívání technologie Windows Server 2008 a vývojový nástroj Visual Studio 2008xi. V tomto roce je novinkou rozšíření nabídky o Microsoft SharePoint 3.0. Do kurzů se mohou hlásit jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé.

(Mgr. Natálie Šeborová, centrum spolupráce s průmyslem)

07.10.09 22.09.09
Fulbrightova stipendia pro vědecké pracovníky

(prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka)

21.10.09 21.09.09
Rozdělení agend referentek PEO

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

21.10.09 21.09.09
Vítěz soutěže IT diplomka roku je z naší fakulty
Třetí ročník soutěže IT diplomka roku zná jméno svého vítěze, stal se jím Jiří Mlejnek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze s diplomovou prací na téma: Realizace online systému sledování letadel v průběhu plachtařských závodů.

(Ing. Pavel Pačes, Ph.D., katedra měření)

21.10.09 21.09.09
Rozvrh výuky pro studenty 1. ročníku STM v Šumperku

(Ing. Jiří Kubalík, Ph.D., katedra kybernetiky)

30.09.09 17.09.09
ROBOsoutěž pro studentské týmy
V rámci přípravy nového předmětu ROBOTI proběhla ROBOsoutěž pro studentské týmy.

(Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., katedra řídicí techniky)

30.09.09 15.09.09
Programátorská soutěž CTU Open Contest 2009
Ve dnech 16. a 17. října 2009 proběhne na ČVUT programátorská soutěž CTU Open Contest 2009. Organizátoři zvou k účasti všechny studenty ČVUT, jednotlivce i týmy. Nejlepší účastníci mohou postoupit do středoevropského regionálního kola, ve kterém se bude bojovat o účast ve světovém finále v Číně.

(Mgr. Jan Stoklasa, katedra počítačů)

17.09.09 15.09.09
Anketa hodnocení výuky
Připomínám všem studentům možnost vyjádřit se k přednáškám, cvičením, učitelům, obsahům předmětů, způsobu výuky apod. Vyhodnocení ankety je důležitou zpětnou vazbou a cenným materiálem pro zlepšení výuky. Vyplňování ankety neodkládejte, během tří týdnů se uzavře.

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

30.09.09 11.09.09
Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

31.10.09 09.09.09
Studentské diáře
Pro všechny studenty FEL jsou připraveny studentské diáře. Budou k dispozici v prvním týdnu výuky ve vestibulu fakulty v Dejvicích. V dalších dnech si je budete moci vyzvednout v kancelářích oddělení PR (C3 053 a C4 155). Studenti prvních ročníků Bc. obdrželi ve dnech zápisů ke studiu.

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

30.09.09 09.09.09
Úřední hodiny Pedagogického oddělení v období řádných zápisů

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

18.09.09 08.09.09
Výběrová forma studijního programu Komunikace, multimedia, elektronika
Přihlášky posílejte nejpozději do 18. září do 16 hodin.

(prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka)

03.09.09 01.09.09
Informace pro zájemce o studium v Sezimově Ústí

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

15.09.09 04.09.09
Pedagogické oddělení uzavřeno 2. a 3. září
Ve dnech 2. a 3. září bude Pedagogické oddělení (i na Karlově náměstí) uzavřeno kvůli zápisům studentů prvních ročníků (viz odst. 5). Studenti, kteří budou potřebovat uzavřít index před státnicemi, mohou přijít v obou dnech mezi 14,00 a 15,30 hod. a zazvonit na svou studijní referentku, případně sekretářku PEO.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

03.09.09 01.09.09
Kurz japonštiny
Kurz bude otevřen při naplnění 10 studenty. Cena kurzu je 1300 Kč při rozsahu 14 týdnů á 2 hodiny. Hodina a den konání bude blíže dohodnuto mezi studenty a lektorem. Začátek kurzu říjen 2009. Závazné přihlášky zašlete na adresu havlicko@fel.cvut.cz co nejdříve. Termín uzavření přihlášek 20. 9. 2009.

(Mgr. Alena Havlíčková, katedra jazyků)

20.09.09 01.09.09
Spolupráce společnosti IGNUM s Fakultou elektrotechnickou
Společnost IGNUM začíná spolupracovat s Fakultou elektrotechnickou ČVUT a vytváří produkty pro studenty.

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

15.09.09 01.09.09
Agendy pedagogických proděkanů
V souvislosti s otevřením nových bakalařských a magisterských programů jsou agendy pedagogických proděkanů rozděleny takto:
  • prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka pro magisterské a kombinované studium (a další agendy)
  • doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan pro bakalářské studium a řízení Pedagogického oddělení (a další agendy)

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

31.09.09 31.08.09
Zápisy do 1. ročníku na detašovaných pracovištích v Šumperku a v Sezimově Ústí

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

15.09.09 27.08.09
Studovna A4-404 mimo provoz
PC studovna A4-404 bude 27. 8. z technických důvodů mimo provoz.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

27.08.09 26.08.09
Příprava pro přijímací zkoušky
Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakutlě pořádá od 14. září 2009 přípravné kurzy z matematiky a fyziky pro zájemce o studium na vysokých školách. Informace a přihlášky najdete v sekci Připravované akce.

(Alena Pospíšilová, pobočka ČSVTS při FEL ČVUT)

15.09.09 14.08.09
Zápisy do 1. ročníku v bakalářských studijních programech

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

30.10.09 13.08.09
Pokyny pro nastupující studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v akademickém roce 2009/2010

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

30.10.09 13.08.09
Otevírané obory bakalářského kombinovaného studia

(Dagmar Kytnarová, pedagogické oddělení)

30.09.09 11.08.09
Vyhlášeno výběrové studium KME

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

29.09.09 29.07.09
Úřední hodiny PeO v době prázdnin
Úřední hodiny Pedagogického oddělení budou v době letních prázdnin od 13. 7. - 30. 8. 2009 každou středu od 9,00 - 11,00 hodin.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

30.08.09 30.06.09
Pedagogické oddělení uzavřeno
Dne 8. července 2009 bude Pedagogické oddělení uzavřeno kvůli promocím v Betlémské kapli.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

08.07.09 30.06.09
O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

28.08.09 01.07.09
Hájení rozvrhu studenta v době od 2. 7. do 30. 8. 2009

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

30.08.09 30.06.09
Počty bodů dosažených v náhradním termínu přijímacích zkoušek

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

28.08.09 30.06.09
Třísemestrální kurs FCE

(PhDr. Irena Klímová, katedra jazyků)

28.08.09 30.06.09
Prázdninový provoz PC studoven

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

28.08.09 30.06.09
Přerušení provozu počítačové sítě
V souvislosti se sjednocením uživatelských jmen bude ve dnech 27.-28. 6. přerušen provoz počítačové sítě FEL (včetně studovny 404 a wi-fi). Děkujeme za pochopení.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

28.06.09 26.06.09
Promoce absolventů magisterského studia v červenci 2009

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

09.07.09 26.06.09
Cena ČSKI za nejlepší disertační práci
Ing. Karel Zimmermann, PhD z katedry kybernetiky získal 1. cenu v soutěži České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) za disertační práci v oboru kybernetiky a informatiky "Rychlé učitelné metody pro sledování objektů" (školitelé: Dr. Ing. Jiří Matas, Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.).

(Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D., katedra kybernetiky)

25.07.09 25.06.09
AS FEL vyhlašuje doplňovací volby do AS FEL
AS FEL vyhlašuje doplňovací volby do AS FEL. V doplňujících volbách budou do AS FEL voleni pouze studenti FEL. Volit bude celá AO FEL.

(Ing. Petr Boreš, CSc., předseda AS FEL)

22.10.09 24.06.09
Úspěch v soutěži European Industrial Ethernet Award
Tým pod vedením Pavla Burgeta z katedry řídicí techniky postoupil mezi nejlepších deset týmů s projektem "Žonglér" v soutěži European Industrial Ethernet Award.

(Michal Komrska, katedra řídicí techniky)

14.06.09 22.06.09
Zápis do rozvrhu zimního semestru 2009/2010 pro studenty vyšších ročníků studujících v prezenční formě

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

27.09.09 17.06.09
Sjednocení uživatelských jmen
Dne 27. 6. 2009 proběhne sjednocení uživatelských jmen na ČVUT tak, aby každý měl pouze jedno jméno v rámci celé univerzity.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

27.06.09 17.06.09
Seznam studentů přijatých na magisterské studium na obor výpočetní technika

(doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc., katedra počítačů)

10.07.09 14.06.09
Počty bodů potřebných pro přijetí do bakalářského programu Otevřená informatika

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

10.07.09 11.06.09
Stěhování knihovny do budovy NTK
Fakultní knihovna bude z důvodu stěhování do budovy NTK od 1. 7. do 8. 9. 2009 uzavřena. Vracet výpůjčky bude možné bez finančních sankcí od 9. 9. až do 4. 10. 2009. Od 1. 7. 2009 budou zastaveny upomínky. Rezervace jsou zastaveny od 1. 6. 2009. Od 9. 9. 2009 nás naleznete v budově NTK, Technická 6, Praha 6.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

10.07.09 11.06.09
Svět nanotechnologii
U příležitosti konání mezinárodní konference EuroNanoForum 2009 zavítal poprvé do České republiky NanoTruck. NanoTruck je název unikátního projektu pojízdné laboratoře, která nás zavedla do fascinujícího světa nanotechnologií. Od 3. 6. do 5. 6. 2009. stál v kampusu ČVUT v Praze Dejvicích.

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

10.07.09 10.06.09
Návštěva astronautů na FEL
Dne 3. 6. 2008 se v prostorách Zengerovy posluchárny fakulty na Karlově náměstí, uskutečnila unikátní beseda se 4 dobyvateli vesmíru. Tentýž den navštívili fakultu v Dejvicích někteří členové výboru Association of Space Explorer.

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

10.07.09 10.06.09
Winson Econ Art 2009
Gala večer 2. ročníku soutěže studentské kreativity proběhl dne 2. 6. 2009 na VŠE za účasti doc. Boris Šimáka, děkana FEL a doc. Jaroslava Svobody. Představitelé naší fakulty zde převzali z rukou garanta soutěže doc. Horného klíč k festivalu, který otvírá další ročník soutěže našim studentům.

(doc.Ing. Jaroslav Svoboda, CSc., katedra telekomunikační techniky)

10.07.09 10.06.09
FELAPO 2009
Každoroční setkání vedoucích pracovníků technických vysokých škol FELAPO (27.-29. 5. 2009), jehož organizátorem byla FEL ČVUT v Praze, se v letošním ročníku neslo mimo jiné ve znamení výzvy ke konkrétním krokům ve spolupráci s průmyslovými partnery.

(PaedDr. Jaroslava Weiserová, oddělení vnějších vztahů)

10.07.09 10.06.09
Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

(doc. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan)

25.08.09 08.06.09
Počty dosažených bodů při přijímací zkoušce

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

05.07.09 08.06.09
Předběžný zápis a rozřazovací testy do jazykových kurzů PGS
Akce pro studenty doktorského studia na zimní semestr 2009/2010 se koná v úterý 23. 6. 2009 buď v 10 hod. nebo ve 14 hod. v B1-408 (velká posluchárna nad katedrou jazyků ve 3. p.), ul. Zikova 2 (Kloknerův ústav). Náhradní termín (prosíme jen v nejnutnějších případech) bude ve čtvrtek 10. 9. 2009 v 9.30 tamtéž.

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

23.06.09 04.06.09
ČVUT FEL vítězí v českém kole soutěže EUROBOT 2009
V českém kole soutěže autonomních robotů "EUROBOT" obsadily týmy ČVUT FEL "FELBOT" a "FELaaCzech" (oba podporované katedrou kybernetiky) první a třetí místo. V mezinárodním kole ve Francii dosáhly naše týmy 15. a 35. místa z celkového počtu 350 účastníků.

(Ing. Tomáš Krajník, katedra kybernetiky)

25.06.09 03.06.09
Certifikační centrum Prometric a Pearson VUE otevřeno na ČVUT
Nabídka testování je určena studentům i akademickým pracovníkům. Termín testu si volí zájemci podle svých časových možností. Certifikáty s mezinárodní platností je možné získat pro produkty firem jako Adobe, Cisco, Google, HP, IBM, Microsoft, Novell, Oracle, Sun Microsystem a mnoho dalších.

(Mgr. Natálie Šeborová, centrum spolupráce s průmyslem)

25.06.09 03.06.09
Pedagogické oddělení uzavřeno
V pátek 5. června 2009 bude Pedagogické oddělení uzavřeno.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

05.06.09 01.06.09
Software Summer Camp 2009
Třetí ročník software summer campu pro studenty informatiky se koná 7. - 11. září 2009.

(Ing. Pavel Náplava, centrum znalostního managementu)

18.08.09 28.05.09
Studentské stáže v IBM
Nejbližší výběrové kolo je 18. 6. 2009. Stáže jsou vhodné pro studenty od 2. ročníku (v závislosti na specializaci).

(Ing. Pavel Náplava, centrum znalostního managementu)

18.06.09 27.05.09
Dobyvatelé vesmíru na FEL
Dne 3. 6. 2008 od 15:00 do 16:30 se v prostorách Zengerovy posluchárny (KN:E-107) na Karlově náměstí uskuteční unikátní beseda se 4 dobyvateli vesmíru. Pozvání přijal Reinhold Ewald (Německo), Richard Richards (USA), Viktor Savinykh (Rusko) a jediný český kosmonaut Vladimír Remek.

(Bc. Barbora Jeníková, DiS., katedra kybernetiky)

03.06.09 26.05.09
Anketa hodnocení výuky za letní semestr
Anketa hodnocení výuky za letní semestr 2008/2009 byla otevřena. Vyzývám studenty k jejímu vyplněni. Výsledky této ankety budou využity ke zlepšení kvality výuky. Anketa bude otevřena do 11. 9. 2009, tedy do konce zkouškového období pro uzavřené předměty, do 30. 9. pro všechny i pro zapsané předměty.

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

30.09.09 25.05.09
Absolventi čtyř fakult mohou získat titul EUR ING
Čtyři fakulty ČVUT (dopravní, elektrotechnická, stavební a strojní) mají akreditaci v Evropské federaci inženýrských národních asociací (FEANI) a jejich absolventi mohou požádat o udělení titulu EUR ING.

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

20.06.09 20.05.09
Vyhlášení studentské grantové soutěže ČVUT
Přihlášky projektů se přijímají ve dnech 18.-28. května 2009 do 14.00 hod.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

28.05.09 18.05.09
Pobočka PeO na Karlově náměstí uzavřena
Pobočka Pedagogického oddělení na Karlově náměstí bude ve dnech 21. 5. a 28. 5. uzavřena.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

28.05.09 18.05.09
Hledá se nejlepší IT diplomka roku 2009
Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých a slovenských vysokých škol, kteří ve školním roce 2008/2009 dokončí diplomovou práci v magisterském stupni studia na téma z oblasti Software Engineering nebo Computer Science a do 7. 6. 2009 podají přihlášku. Autor vítězné diplomky získá 100000 Kč!

(Mgr. Martina Slavíková, oddělení vnějších vztahů)

07.06.09 14.05.09
Poster 2009
Dne 21. května 2009 pořádá FEL ČVUT 13. ročník mezinárodní studentské vědecké konference POSTER 2009.

(dr. Ing. Libor Husník, katedra radioelektroniky)

21.05.09 12.05.09
Rektorysova soutěž v aplikované matematice
Katedra matematiky FSv ČVUT vyhlásila 2. ročník celoškolské Rektorysovy soutěže v aplikované matematice. Cílem soutěže je umožnit studentům prezentovat vlastní výsledky, které přesahují rámec běžných osnov vyučovaných předmětů a kterých dosáhli sami nebo pod vedením svých učitelů v rámci studia na ČVUT.

(RNDr. Veronika Sobotíková, katedra matematiky)

12.06.09 12.05.09
Otevřená informatika poprvé v TOP 100
Dne 10. května doběhl tým badatelů (ve složení Jirka Kléma, Tomáš Werner, Jirka Matas a Michal Pěchouček) reprezentujících program Otevřená informatika do cíle Pražského mezinárodního maratonu v čase 3:44:19 a úplně těsně se probojoval do prestižní TOP 100 štafet.

(doc. Dr. Michal Pěchouček, MSc., katedra kybernetiky)

30.05.09 12.05.09
Apple of Knowledge - iKnow Club na ČVUT
Klub uživatelů produktů firmy Apple pořádá 13. května od 17:00 akci Přijď se zakousnout - Apple na ČVUT.

(Matouš Pokorný)

13.05.09 12.05.09
Německá gramatika v praxi
Katedra jazyků oznamuje studentům, že od 29. 4. 2009 se mohou na zimní semestr předběžně zapisovat i na nový výběrový předmět "Německá gramatika v praxi".

(Mgr. Zuzana Vlačihová, katedra jazyků)

12.05.09 05.05.09
Provoz PC studoven
Ve dnech 1. 5.-3. 5. a 8. 5.-10. 5. budou studovny A4-304, 404 a A3-115 mimo provoz.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

10.05.09 29.04.09
Soutěž Present Around the World
České centrum IET vyhlašuje soutěž Present Around the World, která se bude konat 12. května 2009. Termín pro přijetí přihlášky je 6. května 2009.

(Ing. Petr Česák, katedra měření)

12.05.09 27.04.09
Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k magisterské státní závěrečné zkoušce v letním termínu 2008/2009

(prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka)

24.05.09 23.04.09
Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce v letním termínu 2008/2009

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

24.05.09 20.04.09
Výsledky rozdělení do oborů v 1. ročníku bakalářských programů

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

24.05.09 20.04.09
Předběžné zápisy do zimního semestru 2009/2010

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

24.05.09 20.04.09
Zúčastněte se programu Mentoring
Chcete se dostat mezi manažery známých firem? Máte jedinečnou možnost vybrat si takového mentora, jehož náplň práce a postavení ve firmě pro Vás bude nejzajímavější. Účast v programu je otevřená všem studentům ČVUT a je zcela zdarma. Na Vaše přihlášky čekáme do 24. dubna 2009.

(Mgr. Martina Slavíková, oddělení vnějších vztahů)

24.04.09 15.04.09
Studium v českém jazyce pro cizince
Přezkoušení proběhne v termínech: 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. a 2. 7. 2009 a také 1 . 9. 2009, vždy v 9.00 hodin na katedře jazyků FEL ČVUT (Zikova ul., 2. patro).

(Mgr. Alena Havlíčková, katedra jazyků)

16.05.09 14.04.09
PC studovny mimo provoz
PC studovny 115A, 304, 404 budou ve dnech 10. - 13. 4. mimo provoz.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

13.04.09 08.04.09
Prospěchová stipendia za zimní semestr 2008/2009
Termíny výplaty poklkadnou jsou 15. - 16. dubna 2009.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

16.04.09 08.04.09
Výzvy 7. RP - programy ICT a SECURITY
Informační seminář pro zájemce o účast v projektech 7. RP v oblastech ICT a Security proběhne ve středu 15. dubna 2009 od 9,30 hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT (B2-218), Zikova 4.

(Lucie Macháňová, rektorát ČVUT)

15.04.09 08.04.09
Podmínky individuálního studijního plánu

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

16.04.09 06.04.09
Možnosti zapojení do projektů Evropské kosmické agentury
Informační seminář proběhne v úterý 7. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti RČVUT (B2-218), Zikova 4.

(Lucie Macháňová, rektorát ČVUT)

07.04.09 01.04.09
IAESTE - Den otevřených dveří
IAESTE pořádá od 7. 4. do 10. 4. vždy od 16 hodin do 20 hodin Den otevřených dveří. Máš tak jedinečnou šanci dozvědět se přímo od členů IAESTE, kolik úsilí stojí připravit jejich projekty a jak je možné spolupracovat s IAESTE.

(Martina Pachtová, IAESTE ČVUT)

10.04.09 01.04.09
Další cyklus Matematických kolokvií
Katedra matematiky pořádá další cyklus Matematických kolokvií. Přednášky pojednají o moderních oblastech matematiky formou přístupnou pro široký okruh zájemců. Srdečně zveme všechny členy akademické obce.

(prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc., katedra matematiky)

15.05.09 23.03.09
Výsledky ankety hodnocení výuky
Výsledky ankety hodnocení studia v zimním semestru 2008/2009 jsou již k dispozici.

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

31.04.09 23.03.09
Pedagogické oddělení uzavřeno
Ve dnech 24. a 25. března 2009 bude Pedagogické oddělení uzavřeno kvůli promocím v Betlémské kapli.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

25.03.09 20.03.09
Přiznání prospěchového stipendia za zimní semestr 2008/2009
V souladu se změnou Stipendijního řádu ČVUT a příslušným sdělením PEO není již nutné žádat o přiznání prospěchového stipendia. Výjimkou jsou studenti, kteří v průběhu zimního semestru 2008/2009 studovali v zahraničí. Pokud tito studenti splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, musí o toto stipendium požádat. Žádost je třeba odevzdat příslušné studijní referentce nejpozději do 27. 3. 2009.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

31.03.09 19.03.09
Přednáška prof. Hänsche, nositele Nobelovy ceny za fyziku
V rámci akce Honeywell Nobel Laureate Series navštíví naši školu ve dnech 31. března a 1. dubna nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 2005 prof. Theodor W. Hänsch.

(prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prorektor)

01.04.09 17.03.09
Microsoft IT Academy na ČVUT
V týdnu od 23. 3. startují v počítačové učebně CIPSu kurzy Microsoft IT Akademie. Kurzy jsou určeny studentům, kteří se chtějí naučit kvalifikovaně využívat technologie Windows Server 2008 a vývojový nástroj Visual Studio 2008.

(Mgr. Natálie Šeborová, centrum spolupráce s průmyslem)

23.03.09 17.03.09
Diskuse se studenty 3. ročníku o nových magisterských programech

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

19.03.09 17.03.09
Ukončení ankety hodnocení výuky
Studentská anketa hodnocení výuky zimního semestru bude v pátek uzavřena. Poslední možnost se vyjádřit k procesu výuky!

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

20.03.09 17.03.09
Stanovení pořadí zájmu o obory studenty 1. ročníků

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

05.04.09 16.03.09
Besedy před rozdělením do oborů
Besedy se studenty 1. ročníku strukturovaného bakalářského studia před rozdělením do jednotlivých oborů.

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

23.03.09 13.03.09
Exkluzivní přednášky na letošním TECHFILMu a EMTECHu

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

19.03.09 12.03.09
Letní konverzační kurz angličtiny
Letní konverzační kurz angličtiny pro doktorandy a zaměstnance ČVUT proběhne od 8. 6. do 26. 6. 2009. Termín přihlášek a placení byl posunut na 20. května.

(Ing. Eva Vernerová, katedra jazyků)

26.06.09 10.03.09
Reprezentační ples Fakulty dopravní
Dne 6. dubna 2009 od 19:45 hodin se v Masarykově koleji v Praze 6, Thákurova 1, uskuteční Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT. Vstupenky jsou v prodeji v knihovně FD, Horská 3, a na sekretariátě K611, Na Florenci 25, 4. patro. Rezervace: 224 359 191, hyksova@fd.cvut.cz.

(RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., fakulta dopravní)

06.04.09 10.03.09
Cisco Networking Academy
RCNA/LCNA při Cesnet z.s.p.o. zahajuje letní semestr 2008/2009 od poloviny března, v týdnu od pondělí 16. 3. 2009. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří chtějí získat neocenitelné teoretické a praktické zkušenosti v oblasti síťových technologií.

(Ing. Bc. Matěj Rohlík, RCNA/LCNA při Cesnet)

16.03.09 10.03.09
Soutěž NETWORKING ACADEMY GAMES 2009
Fakulta elektrotechnická ve spolupráci se společností Cisco Systems pořádá dne 28. 3. 2009 při regionální akademii, působící na katedře telekomunikační techniky, národní kolo soutěže NETWORKING ACADEMY GAMES 2009 ve znalostech a dovednostech v oblasti počítačových sítí. Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2009.

(Ing. Hana Vývodová, centrum podpory vzdělávání)

12.03.09 10.03.09
CCNA kurzy - letní semestr 2009
Cisco Networking Academies Studentské unie ČVUT si pro Vás na letní semestr připravili pestrou nabídku kurzů CCNA.

(Richard Kuchár)

24.03.09 10.03.09
Installfest 2009
Pokračování tradičních víkendových seminářů InstallFest se bude konat ve dnech 14 - 15. března v školicím centru Silicon Hill na Strahově. Cílem seminářů je představit možnosti současných open source technologií široké veřejnosti. Tematicky je zaměřen na unixové operační systémy jako GNU/Linux, OpenSolaris a jiné.

(Ing. Adéla Chrastinová, Studentská unie ČVUT)

14.03.09 06.03.09
Promoce absolventů v březnu 2009

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

25.03.09 03.03.09
Kritéria pro rozdělování do oborů bakalářských programů

(Ing. Helena Šislerová, pedagogické oddělení)

28.03.09 03.03.09
FEL na veletrhu Embedded World 2009
Navštivte prezentaci katedry řídicí techniky na veletrhu Embedded World 2009 v Norimberku. Náš stánek č. 306 najdete v hale 11 pod záštitou sdružení OSADL. Prezentujeme zde výsledky projektů a diplomových prací našich studentů. Veletrh trvá do 5. března.

(Ing. Pavel Píša, katedra řídicí techniky)

08.03.09 03.03.09
Doc. Michal Pěchouček dnes v přímém přenosu na Z1
V době od mezi 18. a 19. hodinou bude doc. Pěchouček hovořit mimo jiné o výzkumu na naší fakultě, záznam rozhovoru bude k dispozici v monitoringu médií po odvysílání pořadu.

(PaedDr. Jaroslava Weiserová, oddělení vnějších vztahů)

14.03.09 27.02.09
Studium v angličtině na FEL

(prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka)

28.03.09 27.02.09
Bezplatný online kurz němčiny SISTER
Vysoká škola Zittau/Görlitz nabízí již potřetí bezplatný online kurz němčiny SISTER určený především studentům, kteří se chystají absolvovat část svého studia v německy mluvících zemích. Kurz začíná v březnu.

(Mgr. Martina Slavíková, oddělení vnějších vztahů)

28.02.09 26.02.09
Anketa hodnocení výuky za zimní semestr 2008/2009
Sděluji, že byla otevřena Anketa hodnocení výuky. Vyzývám studenty k jejímu vyplněni. Výsledky této ankety budou využity ke zlepšení kvality výuky. Předpokládaný termín uzavření ankety je třetí týden letního semestru.

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

28.02.09 23.02.09
Přednáška - Jak napsat životopis?
Přednáška připravená spolu s kariérním centrem v rámci veletrhu iKariéra se koná 3. 3. 2009 od 17:00 v místnosti G3-118 v přízemí Fakulty strojní v Dejvicích. Přednášet bude resourcing manager ČR/SR společnosti Tesco Stores ČR, a. s., paní Dagmar Chudárková.

(Martina Pachtová, IAESTE ČVUT)

28.02.09 23.02.09
Příprava na FCE
Katedra jazyků nabízí od letního semestru akademického roku 2008/2009 pokračování jazykového kurzu Příprava na FCE k mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušce First Certificate in English. Bližší informace na stránkách katedry v sekci Aktuálně nebo přímo u dr. I. Klímové.

(PhDr. Irena Klímová, katedra jazyků)

18.03.09 19.02.09
Turnikety v budově na Karlově náměstí
Dne 18. 2. 2009 byly zprovozněny turnikety v budově A. Vstup do areálu je pouze na platnou identifikační kartu ČVUT. Přes vrátnici je vstup možný na občanský průkaz nebo zápisem do knihy s jiným průkazem totožnosti. Při hromadných akcích je potřeba informovat písemně vrátnici Fakulty strojní ČVUT.

(Ing. Dagmar Blechová, vedoucí TPO)

28.02.09 18.02.09
Upozornění děkana - opisování prací
Stále častěji se vyskytují pokusy opsat seminární či kvalifikační práce. Upozorňuji, že podobné případy jsou řešeny v souladu s Disciplinárním řádem ČVUT.

(doc. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan)

18.03.09 18.02.09
46. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM a 4. ročník mezinárodní konference EMTECH
Dovolujeme si Vás pozvat k osobní účasti na 46. festival TECHFILM a 4. konferenci EMTECH, které konají ve dnech 16.-20. 3. 2009 Kongresové centrum ČVUT - Masarykova kolej.

(Milada Balounová, oddělení vnějších vztahů)

28.02.09 18.02.09
Ministr školství Ondřej Liška na zahájení 17. Evropské studentské konvence

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

28.02.09 16.02.09
Vybraní studenti do programu LLP Erasmus v akademickém roce 2009/2010
Výsledky přihlášek na školy, které v seznamu dosud chybí, budou zájemcům zaslány e-mailem. Druhé kolo bude otevřeno od 9. do 15. 2. 2009 na www.erasmus.cvut.cz.

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

27.02.09 06.02.09
Nabídka stáže ve Francii pro studenta informatiky

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

27.02.09 02.02.09
budIT v metru
Rádi bychom Vás upozornili, že kampaň budIT.cz, která propaguje nové studijní programy FEL, vstupuje do další fáze - od 1. února 2009 si budete moci při jízdě po eskalátorech v pražském metru prohlédnout reklamní plakáty upozorňující, že na "VEJŠCE ZÁLEŽÍ".

(Mgr. Martina Slavíková, oddělení vnějších vztahů)

27.02.09 30.01.09
Fulbrightova stipendia
Fulbrightova komise vyhlašuje nové kolo výběru do speciálního stipendijního programu.

(doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., oddělení VVZS)

27.02.09 28.01.09
Fotky ze Dne otevřených dveří 27. 1. 2009

(PaedDr. Jaroslava Weiserová, oddělení vnějších vztahů)

28.02.09 27.01.09
Upozornění pro zahraniční studenty studující v českém jazyce
Katedra jazyků upozorňuje zahraniční studenty studující v češtině, že musí pro zdárné ukončení bakalářské etapy studia složit zkoušku z češtiny na úrovni 2 - pokročilí.

(PhDr. Dana Saláková, katedra jazyků)

27.02.09 27.01.09
Soutěž na nové logo a design webovských stránek programu Inteligentní budovy
Garanti mezifakultního studijního programu Inteligentní budovy vyhlašují soutěž na nové logo a design webovských stránek studijního tohoto programu. Projekty je možné posílat do 31. 3. 2009. Navrhněte nové logo programu a získejte hlavní výhru 10 000 Kč.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

31.03.09 26.01.09
Lákáme na DOD
Rádi bychom Vám oznámili, že tento týden je na webu www.spoluzaci.cz umístěn banner lákající na Den otevřených dveří na naší fakultě. Pro návštěvníky je mimo jiné přichystána soutěžní anketa o ceny. Hlavní výhrou jsou dva poukazy na zpáteční autobusové jízdenky po Evropě od Student Agency.

(Mgr. Martina Slavíková, oddělení vnějších vztahů)

27.01.09 23.01.09
Náhradní termín rozřazovacích testů
Katedra jazyků vypisuje náhradní termín rozřazovacích testů (letos pro obě úrovně!) pro všechny doktorandy, kteří si přejí docházet do kurzů A1 nebo A2 v letním semestru 2009 na středu 21. 1. 2009 do Z2 344, 2. patro Zikova 2, od 10.00 hod.

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

21.01.09 16.01.09
Nové plakáty FEL ČVUT v Praze určené k propagaci na SŠ
Vy, kteří se chystáte navštívit své bývalé střední školy s úmyslem udělat na nich reklamu pro FEL, vězte, že stále máte možnost využít pro tyto účely plakáty "Mám svůj FEL styl" (formát A3). Vyzvednout si je můžete v místnosti T2:C4-155.

(Mgr. Martina Slavíková, oddělení vnějších vztahů)

31.01.09 14.01.09
Zápis do rozvrhu letního semestru 2008/2009

(doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan)

13.03.09 14.01.09
Přehled programů a studijních plánů
Přehled programů, které budou otvírány od akademického roku 2009/2010 je uveden na stránce Studijní programy na ČVUT FEL. Příslušné studijní plány jsou uvedeny na stránce Studijní plány.

(doc. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan)

31.01.09 12.01.09
Příprava pro přijímací zkoušky
Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě pořádá od 19. ledna kurzy matematiky a fyziky pro zájemce o studium na vysokých školách.

(Alena Pospíšilová, pobočka ČSVTS při FEL ČVUT)

19.01.09 12.01.09
Den otevřených dveří 27. 1. 2009
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, rodiče a přátele elektrotechniky na den otevřených dveří v úterý 27. ledna 2009. Buď I Ty…aj tý! Začínáme v 8.30 ráno.

(Otakar Vlček, oddělení vnějších vztahů)

27.01.09 08.01.09
Uzavření fakulty v Dejvicích
Z důvody havárie vody ve Střešovicích je monoblok v Dejvicích bez dodávky vody, proto nelze používat sociální zařízení. Od 13,30 hodin se ruší pro dnešní den výuka v monobloku.

(Tomáš Musil, TPO)

07.01.09 07.01.09
Předběžný zápis a rozřazovací testy do jazykových kurzů
Dne 13. 1. 2009 se také koná předběžný zápis a rozřazovací testy do jazykových kurzů doktorandského studia na letní semestr 2008/2009. Sraz bude ve 14 hod. před katedrou jazyků ve 2. patře ul. Zikova 2 (Kloknerův ústav).

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

13.01.09 05.01.09