Archiv aktualit 2005

Oznámení Aktuální do Vloženo
Kandidát na děkana FEL
Kandidátem na děkana FEL byl zvolen prof. Ing. Zbyněk Škvor CSc. Více informací získáte na stránkách Akademického senátu FEL. AS FEL děkuje všem, kteří se zúčastnili referenda o volbách děkana.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

31.01.06 17.01.06
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na zasedání 13. 1. 200ž od 9.00 v místnosti 52 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude zabývat mimo jiné volbou děkana. Zasedání AS FEL můžete buď sledovat on-line, nebo se jej přímo zůčastnit osobně. V druhém případě máte možnost se i aktivně zapojit do diskuse.

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

13.01.06 12.01.06
Výsledek vyjádření akademické obce k registrovaným kandidátům na děkana
Byl zveřejněn výsledek vyjádření akademické obce k registrovaným kandidátům na děkana.

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

13.01.06 12.01.06
Ubytovací stipendium
Seznam studentů, kteří podle vyhodnocení SIMS mají nárok na ubytovací stipendium - konkrétní údaje. Výplaty proběhnou 16. a 17. ledna 2006 v pokladně fakulty 1. patro budovy Technická 2, Dejvice nebo na účet.

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

11.02.06 11.01.06
Setkání s kandidáty na děkana
Dne 10. 1. v místnosti 54 v Dejvicích v 16.00 proběhne setkání kandidátů na děkana s akademickou obcí FEL. Kandidáti prof. Husák a prof. Škvor krátce představí své volební programy a zodpoví položené otázky. Otázky můžete pokládat na místě, nebo do 15.00 hodin poslat elektronicky na adresu předsedy AS FEL (bacovm1@fel.cvut.cz). Vystoupení bude živě přenášeno online. Akademický senát FEL zve k početné účasti.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

10.01.06 05.01.06
Diskuzní fórum FEL
Na adrese forum.feld.cvut.cz bylo spuštěno nové celofakultní diskuzní fórum FEL a aktuálním otázkám i evergreenům. Začíná být docela živé.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

11.01.06 05.01.06
Referendum k volbě děkana
Na adrese https://fel.cvut.cz/vodena/ můžete hlasovat, kdo z navržených kandidátů by měl být děkanem FEL. Hlasování je anonymní a slouží jako poradní pro AS FEL.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

11.01.06 05.01.06
Den otevřených dveří
Ve dnech 17. 1. 2006 a 7. 2. 2006 pořádá Fakulta elektrotechnická Den otevřených dveří. Těšíme se na Vaši návštěvu.

(Otakar Vlček, poradenské středisko)

07.02.06 03.01.06
Provoz PC studovny č.304 v období vánočních prázdnin
22.12.7-17hod
23.12.9-13hod
24.-26.12. mimo provoz
27.-29.12. 10-17hod
30.12.-1.1. mimo provoz
2.1.8-18hod

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

02.01.06 21.12.05
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na zasedání 16.12.2005 od 9.00 v místnosti 52 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude zabývat mimo jiné metodikou pro rozdělování ploch a metodikou pro rozdělování finančních prostředků.
Po 12:00 budou na zasedání otevřeny obálky s přihláškami do voleb kandidáta na děkana.
Zasedání AS FEL můžete buď sledovat on-line, nebo se jej přímo zůčastnit osobně. V druhém případě máte možnost se i aktivně zapojit do diskuse. Komentář nebo otázku můžete během zasedání také zaslat předsedajícímu na adresu xslegr@fel.cvut.cz.

(Ing. Petr Šlegr, předsedající AS FEL)

16.12.05 15.12.05
Ubytovací stipendium
Seznam studentů, kteří mají od akademického roku 2005/2006 nárok na ubytovací stipendium.

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

13.01.05 13.12.05
Diskuse a anketa ke zprávě Komise pro koncepční přípravu studijních programů
Diskuse a anketa ke zprávě Komise pro koncepční přípravu studijních programů je otevřena do 4. 1. 2006.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

04.01.06 11.12.05
Výběr provozovatele bufetu
Fakulta elektrotechnická hledá provozovatele bufetu ve svém objektu v Dejvicích. Podmínky pro nabídky získáte na telefonním čísle 224 352 032 nebo kontaktem na e-mailovou adresu blechova@fel.cvut.cz. Termín pro předložení nabídek: 30. 12. 2005.

(Doc.Ing. Jan Wawrosz, CSc., tajemník fakulty)

31.12.05 07.12.05
Děkanské dny
Děkan fakulty vyhlašuje Děkanské dny na 2. ledna 2006 a 14. dubna 2006.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

02.01.06 06.12.05
Výsledky ankety hodnocení výuky
Výsledky ankety hodnocení studia v letním semestru 2004/05 jsou již k dispozici.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

01.01.06 06.12.05
Vydavatelství průkazů je přemístěno
VIC oznamuje, že od 5. 12. 2005 je vydavatelství průkazů přemístěno do nových prostor v menze Studentský dům. Do vydavatelství je přístup z boku budovy, adresa - Bechyňova 3.

(Ing. Petr Zácha, Ph.D., VIC ČVUT)

19.12.05 5.12.05
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na mimořádném zasedání Akademického senátu FEL 2.12.2005 od 9.00 v místnosti 80 v Dejvicích se představí další kandidát(i) na rektora ČVUT. AS FEL se dále bude zabývat mimo jiné:
 • radami studijních programů zřizovanými děkanem FEL
 • novelizací vnitřních předpisů
 • volbou předsedy AS FEL

Zasedání AS FEL můžete buď sledovat on-line, nebo se jej přímo zúčastnit osobně. V druhém případě máte možnost se i aktivně zapojit do diskuse. Více informací o AS FEL.

(Ing. Petr Šlegr, předsedající AS FEL)

2.12.05 29.11.05
Petice proti omezení akademické samosprávy
Petici Parlamentu České Republiky proti některým ustanovením novely vysokoškolského zákona, která by vedla k omezení akademické samosprávy, je možno podepsat na sekretariátě děkana FEL, mistnost 104b.
Akademický senát FEL vyzývá k podpoře této petice.
Více informací

(Doc. Ing. Josef Dobeš, předseda AS FEL)

5.12.05 23.11.05
Samoobslužné kopírování a tisk - systém TINA
Zařízení pro samoobslužné kopírování a tisk (FEL-Dejvice, přízemí u PeO) bylo uvedeno do provozu. Platba bezhotovostně pomocí průkazu ČVUT. Tisk pro studenty je dostupný prozatím ze studovny 304. Prosíme, věnujte pozornost informacím na panelu u stroje a na stránkách věnovaným tiskovému systému TINA.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

23.12.05 23.11.05
Přijímací řízení do magisterského programu navazujícího na bakalářský program

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

13.1.06 23.11.05
Enhancing JRC - Czech Republic collaboration in Security Research
Seminář se koná 5. 12. 2005 od 10 h (registrace od 9.30 h), je bez poplatku a jednacim jazykem je angličtina. Cílem semináře je představit aktivity IPSC v oblasti bezpečnostního výzkumu a navázat užší spolupráci s českými pracovišti.

(Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

5.12.05 21.11.05
Anketa - nové www stránky fakulty
Vážení studenti, vyučující, zaměstnanci a příznivci ČVUT FEL, dovolte, abych vyzval ty z Vás, kteří se chtějí zapojit do analýzy www stránek naší fakulty k zaslání námětů a připomínek do aktuálně probíhající ankety.
Anketu je možné nalézt na stránkách http://cvut.imatic.cz/ a bude ukončena 30. 11. Předem Vám děkuji za spolupráci.

(prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

30.11.05 10.11.05
Zasedání AS FEL tento pátek (poprvé on-line!)
Na zasedání Akademického senátu FEL 11. 11. 2005 od 9.00 v místnosti 80 v Dejvicích budou představeny návrhy osob na funkci děkana od akademické obce. AS FEL se dále bude zabývat mimo jiné:
 • podmínkami přijímacího řízení do všech studijních programů
 • metodikou pro rozdělování financí a ploch katedrám
 • zprávou děkana o opatřeních k výsledkům ankety hodnocení studia
 • situací kolem předmětů Technická dokumentace a Úvod do elektrotechnických materiálů
Zasedání AS FEL můžete historicky poprvé sledovat on-line. Jednání AS FEL se můžete zůčastnit samozřejmě také osobně, neboť všechna zasedání jsou veřejná, navíc budete mít možnost se i aktivně zapojit do diskuse. Více informací o AS FEL.

(Ing. Petr Šlegr, KOPR AS FEL)

11.11.05 10.11.05
Vstup do hlavní budovy
V souvislosti s rekonstrukcí vrátnice hlavní budovy v Dejvicích bude od 7. 11. do 27. 11. upraven režim přístupu do budovy. Boční vchod A4 bude přístupný pro studenty FEL pomocí karty ČVUT a pro zaměstnance FEL pomocí karty ČVUT a chipu. Vrátnice bude přemístěna do místnosti 1. Hosty prosíme o použití vrátnice strojní fakulty.
 Po - PáSo, Ne
Studenti6 - 218:30 - 17:30
Zaměstnanci6 - 218 - 20

(Doc.Ing. Jan Wawrosz, CSc., tajemník fakulty)

27.11.05 04.11.05
Zahraniční odborné stáže IAESTE
Ve dnech 9. 11. a 15. 11. se konají konkurzy na zahraniční praxe IAESTE.

(Laďka Neuhauserová, IAESTE ČVUT)

15.11.05 03.11.05
Vyhláška pro studenty 4. ročníku akademického roku 2005/2006
Zápisy do ing. bloků studia budou probíhat ve dnech 21. listopadu - 9. prosince v úředních hodinách na PEO. O zápis můžete požádat Vaši referentku emailem nebo telefonicky.
Silnoproudá elektrotechnikaKutinova@fel.cvut.cz2 2435 2026
Elektronika a sdělovací technikaKytnaro@fel.cvut.cz2 2435 3916
Kybernetika a měřeníBymova@fel.cvut.cz2 2435 2106
Výpočetní technikaDralova@fel.cvut.cz2 2435 3915

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

09.12.05 02.11.05
Předběžné zápisy do letního semestru 2005/2006
Od 21. listopadu do 9. prosince 2005 budou probíhat předběžné zápisy předmětů v KOSu do letního semestru 2005/2006.

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

09.12.05 02.11.05
Představení nové verze .NET 2005 a SQL 2005
Dne 2. 12. 2005 v Dejvicích v posluchárně 132 se bude konat technická konference u příležitosti uvedení nové verze vývojového nástroje .NET a databázového serveru SQL 2005.

(Ing. Miloš Puchta, CSc., katedra počítačů)

02.12.05 02.11.05
Návrh kandidátů na děkana
Navrhujte osoby, ktere považujete za vhodné na funkci děkana FEL. Návrhy je možné provádět do 10. listopadu 2005 včetně. Vstoupit.

(Ing. Petr Šlegr, Komise pro public relations AS FEL)

10.11.05 1.11.05
Work & Travel
Velvyslanectví USA zve zájemce o program Work & Travel na informační schůzku, která se uskuteční ve středu 26. října 2005 od 16:00 hodin v učebně č. 54 (přízemí).

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

26.10.05 25.10.05
Integrovaný design v podmínkách Škoda
V pondělí 24. 10. 2005 od 17.00 hodin se koná na rektorátu ČVUT (velká zasedací místnost) přednáška k novému trainee programu pro studenty 4. ročníků fakult strojní, elektrotechnické a dopravní. Přednáší Ing. Jana Borowiecká ze Škoda Holding, a.s.

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

24.10.05 21.10.05
Akademické poradní sbory
Termíny jednání kolegia děkana, grémia děkana a dalších akademických poradních sborů fakulty, jakož i schválené zápisy z těchto jednání, jsou pro členy akademické obce fakulty nyní přístupné v elektronické podobě. Členové akademické obce fakulty se mohou grémia děkana zúčastnit jako pozorovatelé.

(prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c., děkan)

20.11.05 20.10.05
Otevření nové telekomunikační laboratoře

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., proděkan)

18.12.05 18.10.05
Číslování výukových týdnů

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

31.12.05 12.10.05
SCOPUS
Dvouměsíční zkušební přístup do abstraktové, citační a referenční databáze,která je zaměřená na přírodní vědy, techniku, medicínu (včetně MEDLINE), společenské vědy, ekonomiku, zemědělství a vědy o životním prostředí.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

07.12.05 04.10.05
Změna certifikátu pro Eduroam
V průběhu víkendu dojde ke změně certifikátu na autorizačním serveru pro bezdrátovou síť Eduroam. Uživatelé služby si musí nainstalovat nový kořenový certifikát.

(Ing. Jiří Cejp, SVTI)

21.10.05 07.10.05
Rektorské volno
Rektorské volno je vyhlášeno na úterý 11. 10. 2005 a platí pro všechny studenty a zaměstnance ČVUT.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

11.10.05 04.10.05
Singapore zve naše výzkumníky
Krátké pobyty (2-4 týdny) pro naše starší pracovníky (min. 7 let praxe po PhD) nabízí National University of Singapore. Podobný pobyt jsem absolvoval letos v únoru a mohu doporučit. Termín pro přihlášky je sice v prosinci, ale lépe konat okamžitě. Více informací...

(Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

31.12.05 04.10.05
OpenWeekend 2005
Ve dnech 15. a 16. října 2005 se bude konat čtvrtý ročník mezinárodní akademické konference OpenWeekend 2004. Jejími tématy jsou svobodný software, otevřené technologie i bezpečnost počítačových systémů.

(Michal Medvecký, klub Silicon Hill)

16.10.05 04.10.05
Zasedání Akademického senátu FEL s kandidáty na rektora

Na zasedání Akademického senátu FEL 7. 10. 2005 od 9.00 v místnosti 80 proběhne diskuse s kandidáty na rektora ČVUT prof. Havlíčkem, prof. Kučerou a prof. Vejražkou. Přijďte se kandidátů zeptat na to, co vás zajímá! AS FEL se dále bude zabývat mimo jiné:

 • metodikou pro rozdělování financí katedrám
 • dlouhodobým záměrem FEL
 • přípravou voleb děkana FEL

Všechna zasedání AS FEL jsou veřejná a všichni akademičtí pracovníci a studenti jsou vítáni. Více informací o AS FEL.

(Ing. Petr Šlegr, KOPR AS FEL)

07.10.05 04.10.05
Už jste vyplnili anketu hodnocení studia v LS 2004/05?
Přečtěte si komentář k anketě a podívejte se na stav vyplnění ankety.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

21.10.05 03.10.05
Veletrh studentských organizací
Ve středu 5.10. od 09:00 do 16:00 se koná před fakultou stavební Veletrh studentských organizací, kde se můžete seznámit s jejich programem a možností se aktivně připojit do jejich fungovaní. Bude připravena hudba, pití a soutěž o ceny.

(Jan Štefan, ISC ČVUT)

05.10.05 03.10.05
Imatrikulace studentů 1. ročníku

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

05.10.05 30.09.05
Rekonstrukce na fakultě

(Doc.Ing. Jan Wawrosz, CSc., tajemník fakulty)

27.11.05 29.09.05
Informační schůzky studentské organizace IAESTE
Studentská organizace IAESTE pořádá ve středu 12.10. a ve čtvrtek 13.10. informační schůzky pro všechny, kteří mají zájem se o této organizaci dozvědět více, případně se zapojit do jejích činností.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

13.10.05 29.09.05
Vyhlášení volby kandidáta na děkana FEL
Akademický senát FEL vyhlásil volby kandidáta na děkana pro období 2006-2009. Více informací.

(doc. Ing. Josef Dobeš CSc., předseda AS FEL)

05.10.05 19.09.05
Slavnostní zahájení akademického roku 2005/06
Slavnostní zahájení akademického roku 2005/06 na českých vysokých školách se koná v pondělí dne 26. září od 10 hodin v Betlémské kapli. Využijte prosim pozvánky k účasti na tomto slavnostním shromáždění.

(Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c., děkan)

26.09.05 20.09.05
Pedagogické oddělení uzavřeno
Dne 5. října 2005 (středa) bude pedagogické oddělení uzavřeno! Imatrikulace v Betlémské kapli.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

05.10.05 19.09.05
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut

Evropský týden mobility se uskuteční od 16. do 22. září, v Praze bude Evropský den bez aut v neděli 18. září. Využijte prosím této možnosti se zúčastnit osvětové akce, kterou lze v Evropě považovat již za tradiční.

(Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.Dr.h.c., děkan)

22.09.05 15.09.05
Pedagogické oddělení uzavřeno
Dne 13. a 14. 9. 2005 pedagogické oddělení uzavřeno celý den! Zápisy 1. ročníků v posluchárnách.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

14.09.05 06.09.05
Konference COMITE 2005
Ve dnech 26. až 28. září se koná 13. ročník konference COMITE 2005. Studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu FEL ČVUT nabízíme zdarma účast na konferenci a výstavě, pokud se registrují na příslušných web. stránkách do 20.9. a do poznámky uvedou "účast zdarma, student FEL".

(Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc, K 13117)

28.09.05 06.08.05
Výsledky přijímacích zkoušek ze dne 5. září 2005

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

19.09.05 05.09.05
Semináře a kurzy MATHEMATICA 2005
 • Intenzivní kurz Computer-aided mathematical modeling with Mathematica, 5. - 9. září 2005 v učebně číslo 311 katedry počítačů FEL ČVUT na Karlově náměstí 13 (budova E ve dvoře).
 • Jednodenní kurz Metody matematické statistiky a finanční matematiky pod systémem Mathematica, pondělí 12. září 2005 v učebně číslo 311 katedry počítačů FEL ČVUT na Karlově náměstí 13 (budova E ve dvoře).
 • Setkání uživatelů systému Mathematica, 14. 9. 2004 od 9:00 hod., netradičně na FSV ČVUT, Thákurova 7, posluchárna číslo D1122 v budově D (přístup z ulice Kolejní v blízkosti menzy), s přednáškou Key technologies in Mathematica - an inside view vývojáře WRI Jon McLoone.

Podrobnější informace, registrační formuláře ap. pro všechny akce najdete na http://math.feld.cvut.cz/nemecek/pas.html#seminar.

(RNDr. Aleš Němeček, katedra matematiky)

14.09.05 30.08.05
Setkání studentů univerzit EU

(Jitka Vaculíková, rektorát ČVUT)

16.09.05 22.08.05
SAFARI TechBooks Online
Zpřístupnění velké kolekce knih z oblasti IT - unikátní elektronická knihovna pro programátory a IT profesionály.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

01.10.05 17.07.05
Vstup do hlavní budovy o prázdninách
V souvislosti s rekonstrukcí vestibulu hlavní budovy v Dejvicích bude od 16. 7. upraven režim přístupu do budovy:
 • bočními vchody A4, B3: všední dny pomocí čipu od 6 do 21
 • vrátnicí strojní fakulty: všední dny od 7 do 16 volně, od 16 do 21 na zaměstnanecké karty, o víkendu od 8 do 17 na zaměstnanecké karty

(Ing. Dagmar Blechová, vedoucí TPO)

31.09.05 15.07.05
Anketa hodnocení výuky
Anketa hodnocení studia v letním semestru 2004/05 je otevřena (prozatím pro uzavřené předměty).

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

01.10.05 01.07.05
Odpověď na otevřený dopis
Odpověď na otevřený dopis studentů vedení ČVUT k problémům komponenty Studium (KOS).

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

29.07.05 29.06.05
Promoce absolventů 13. 7. 2005

(Hana Drálová, pedagogické oddělení)

13.07.05 27.06.05
Světový kongres IFAC v Praze
Ve dnech 3.- 8. července 2005 se v Kongresovém centru Praha uskuteční 16. světový kongres IFAC.

(Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc, děkan)

08.07.05 27.06.05
Výsledky ankety hodnocení výuky

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

17.07.05 17.06.05
Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry
Vydavatelství Wiley (InterScience) nabízí zkušební fulltextový přístup k vybraným kapitolám této encyklopedie. Kapitoly budou postupně přibývat, jak jsou kompletovány. Přístup trvá do 30.6.2005.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

30.06.05 16.06.05
Biography Resource Center
Komplexní databáze společnosti Thomson Gale s podrobnými a aktuálními informacemi o více než jednom miliónu osobností z naší současnosti i minulosti, ze všech končin světa, a z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Ke zdrojům patří The Complete Marquis Who's Who a více jak 250 periodik. Přístup trvá do 31.7.2005.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

31.07.05 16.06.05
World Biographical Information System Online
World Biographical Information System Online od Thomson Gale je unikátní biografický systém zpřístupňující informace o pěti miliónech osob, které žily od 4. století před n.l. do současnosti. Informace jsou převzaty z 8600 referenčních děl (15 000 svazků), které byly vydány od 16. století, a které byly zčásti digitalizovány společností K.G.Saur. Také tento zkušební přístup trvá do 31.7.2005.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

31.07.05 16.06.05
Cena děkana FEL za vynikající učební texty

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

15.07.05 15.06.05
Výsledky přijímacích zkoušek

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

27.06.05 15.06.05
Zápisy a stipendium

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

29.09.05 06.06.05
Zasedání Akademického senátu FEL
Vážení členové akademické obce, zvema Vás na zasedání Akademického senátu FEL, které se bude konat v pátek 3. června 2005 od 9:00 v místnosti 80. Na programu bude zejména zpráva o přípravě nového studijního programu Softwarové technologie a management, změny vnitřních předpisů FEL, přípravy voleb děkana a další.

(Ing. Petr Šlegr, člen AS FEL)

03.06.05 31.05.05
Zasedání vědecké rady
Dne 1. 6. od 10 a od 13 hodin se v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích koná zasedání vědecké rady fakulty. Program

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

01.06.05 31.05.05
Přednáška firmy Hewlett-Packard
Ve středu 1.6. v 15:30 v posluchárně K9 proběhne přednáška Juliena Massola z firmy Hewlett-Packard na téma "Interní stipendijni stáže u firmy HP Grenoble (Francie) nebo HP Praha" pro studenty magisterského a bakalářského studia.

(Ing. Ladislava Smítková Janků, katedra počítačů)

01.06.05 31.05.05
Pozvánka na 7.zasedání AS ČVUT
Vážení členové akademické obce, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Akademického senátu ČVUT, které se bude konat ve středu 1. června 2005 ve 13:30 ve velké zasedací síni rektorátu ČVUT. Na programu bude zejména schválení stipendijního řádu ČVUT, jednání o rozpočtu a příprava voleb rektora ČVUT.

(Radek Dobiáš, člen AS ČVUT)

01.06.05 30.05.05
Výsledky ankety a předběžný zápis
Vzhledem k problémům, které se objevily při zpracování dat vložených při vyplňování ankety hodnocení zimního semestru 2004/2005, nejsou ještě výsledky kompletní. Hodnocení předmětů najdete zde. Aby studenti mohli tyto částečné výsledky využít, byl prodloužen předběžný zápis do 22.5.2005.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

22.05.05 18.05.05
Zadní vchod do halových laboratoří
Studenti a zaměstnanci FEL mají možnost používat zadní vchod do halových laboratoří na strojní fakultě (z Velflíkovy ulice) pomocí bezkontaktních karet.

(Ing. Dagmar Blechová, TPO)

31.05.05 17.05.05
Úřad průmyslového vlastnictví nabízí spolupráci
Ředitel Úřadu průmyslového vlastnictví Karel Čada se obrátil na rektora ČVUT s žádostí o spolupráci při získávání zástupců České republiky v evropských institucích.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., proděkan)

09.06.05 09.05.05
Přijímací řízení pro akademický rok 2006/2007
Přijímací řízení ke studiu v magisterském programu M2612 Elektrotechnika a informatika.

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

04.06.05 04.05.05
Zeptejte se děkana...
Dne 19. května 2005 ve 14.30 hod. proběhne v posluchárně 135 setkání děkana FEL prof. Kučery se členy akademické obce. Na setkání děkan bude odpovídat na vaše dotazy. K účasti jsou zváni studenti i zaměstnanci FEL, které zajímá současnost a budoucnost fakulty.

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

19.05.05 03.05.05
Předběžné zápisy do zimního semestru 2005/2006
Od 25. dubna do 18. května 2005 budou probíhat předběžné zápisy předmětů v KOS do zimního semestru 2005/2006.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

18.05.05 22.04.05
Společnost Huawei se představuje...
Dne 21.4.2005 od 16.00 proběhne v posluchárně č. 135 prezentace mezinárodní telekomunikační společnosti Huawei. Společnost hledá spolupracovníky z řad studentů FEL. Vhodné pro studenty všech oborů i absolventy magisterského studia.

(Otakar Vlček, poradenské středisko)

21.04.05 15.04.05
Darování krve
V pondělí 18. dubna od 10 do 14 hodin budou v učebně číslo 78 probíhat odběry krve, které zajistí transfúzní tým z Ústřední vojenské nemocnice. Zájemci o darování krve by si měli přečíst instrukce na internetových stránkách www.darujkrev.com.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

18.04.05 13.04.05
Konference "Komunikace po silnoproudých vedeních nn a vn"
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci se sdružením POWER-COM pořádají odbornou konferenci "Komunikace po silnoproudých vedeních nn a vn". Hlavním cílem této akce je podat seriozní a ucelenou informaci o možnostech využití silnoproudých sítí pro přenos zpráv, soustředit aktivní zájemce o tuto problematiku, označovanou ve světě zkratkami PLC, BPL či PDSL a přispět k rozvoji aplikací této technologie v České republice. Konference se koná v sále Masarykovy koleje ČVUT dne 16. května 2005.

(Doc.Ing. Jaroslav Svoboda, CSc., katedra telekomunikační techniky)

16.05.05 13.04.05
Soutěž o grafický návrh trička, mikiny a čepice FEL
Děkan ČVUT FEL vyhlašuje soutěž o grafický návrh potisku trička, mikiny a čepice ČVUT FEL.

(prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

30.04.05 08.04.05
Bankomat České spořitelny
Česká spořitelna, a. s., ukončila dnem 6. 4. 2005 poskytování služeb mobilního bankomatu, který byl umístěn v přízemí budovy v Dejvicích. Děkan prof. Kučera požádal o jeho zachování, ale banka jeho žádosti nevyhověla.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

06.05.05 06.04.05
Reprezentační ples FD ČVUT
Dne 21. dubna 2005 od 20.00 hodin se v Masarykově koleji v Praze 6 uskuteční Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT. Vstupenky jsou v prodeji v knihovně FD ČVUT, Konviktská 20, Praha 1 (1. patro).

(RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., fakulta dopravní)

21.04.05 04.04.05
Rozdělení posluchačů 1. ročníku ak. r. 2004/05 do oborů bakalářského studia
Zápis do oborů bakalářského studia bude probíhat ve dnech 29. března - 15. dubna 2005 prostřednictvím terminálů v počítačových učebnách nebo v úředních hodinách na pedagogickém oddělení. Prostřednictvím KOS použijete formulář 53604 - Projevení zájmu o obor bakalářského studia. V tomto formuláři stanovíte pořadí svého zájmu o níže uvedené obory studia.
Kriteriem pro rozhodování při překročení kapacity jsou studijní výsledky z předmětů: Úvod do algebry, Matematika 1, Úvod do elektrotechnických materiálů, Elektrické obvody 1 a Algoritmizace.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

15.04.05 30.03.05
Změna uředních hodin PEO
Od 1. dubna 2005 dojde je změně uředních hodin pedagogického oddělení.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

15.04.05 21.03.05
Naši studenti opět uspěli v soutěži
Dne 15.3. byly v reprezentačních prostorách Staroměstské radnice vyhlášeny výsledky 4. národního kola mezinárodní soutěže EUROMANAGER. Přibližně dvě stě týmů tvořených převážně studenty vysokých ekonomických škol, ale i mladými manažery významných firem, představovalo velmi silnou konkurenci, ve které se probojoval do závěrečného finále, mezi osm nejúspěšnějších, i tým FEL ČVUT. Jsou to čerství absolventi katedry Ekonomiky, manažerství a humanitních věd - Ing. Přemysl Zeman, Ing. Martin Kopáček, Ing. Miroslav Liberský , Ing. Jakub Mrocek, Ing. Petr Přemyslovský, kteří obsadili celkově páté místo.

(Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc., K 13116)

17.04.05 17.03.05
Rozšíření bezdrátové sítě
Veřejný testovací provoz bezdrátové sítě byl rozšířen do prostor všech hlavních chodeb (1. sut. - 4. p.) budovy FEL v Dejvicích.

(Ing. Jiří Cejp, SVTI)

14.04.05 14.03.05
PC studovna 115 otevřena od 7:00
Provoz počítačové studovny 115 (FEL Dejvice) bude ve všední dny zahájen v 7:00 hod. (prozatím zkušební provoz 14. 3. - 15. 4.).

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

15.04.05 14.03.05
Programátorské večery
Další pokračování odborných přednášek zaměřených na programování a informační technologie.

(Petr Minařík)

16.05.05 14.03.05
Soutěže na vytvoření grafického návrhu webové prezentace ČVUT

(Ing. Ladislav Prskavec, VIC ČVUT)

15.04.05 11.03.05
Anketa hodnocení výuky studenty
Od 9.3.2005 se studenti mohou přihlásit svým uživatelským jménem (ve tvaru e-mailové adresy - jako do webového KOSu) a hlavním přístupovým heslem do aplikace Anketa a vyplnit formuláře hodnocení předmětů, které měli zapsané v zimním semestru 2004/2005. Lze si také prohlédnout aktuální stav ankety.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

09.04.05 09.03.05
Maple - úvodní kurz pro zaměstnance
Katedra matematiky nabízí možnost využít přednášku 01PAS - Počítačové algebraické systémy (ve středu v posluchárně 340 od 12:45 do 14:15) jako úvodní kurz seznámení s programem Maple pro zaměstnance fakulty.
Podrobné informace, včetně harmonogramu přednášek (část věnovaná Maple začne 16.3.), najdete na stránkách věnovaných tomuto předmětu.

(RNDr. Aleš Němeček, katedra matematiky)

16.03.05 08.03.05
Veletrh pracovních příležitostí
Studentská organizace IAESTE vás zve 15.3. na největší veletrh pracovních příležitostí v České republice. Na akademické půdě ČVUT se o Vás bude ucházet na 70 prestižních společností.

(Martin Fiala, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

15.03.05 07.03.05
3. zesadání Akademického senátu ČVUT
Dne 9.3.2005 v 13:30 ve velké zasedací síni rektorátu ČVUT v Zikově ulici v Dejvicích, zasedá AS ČVUT. Na programu bude zejména: schválení zvýšení tarifní složky mezd pro zaměstnance a projednání poplatků spojených se studiem pro studenty. Zasedání AS ČVUT jsou veřejná - všichni jste srdečně zváni!

(Radek Dobiáš, AS ČVUT)

09.03.05 03.03.05
Děkanský den
Děkan elektrotechnické fakulty vyhlašuje den 25. března 2005 děkanským dnem - dnem bez výuky.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

25.03.05 03.03.05
Úprava úředních hodin PEO
Dne 16. a 17. 3. 2005 se konají promoce a proto bude pedagogické oddělení uzavřeno.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

17.03.05 02.03.05
NESS chce poznat studenty ... poznejte NESS
Společnost NESS ve spolupráci s klubem Orlík Studentské unie ČVUT připravila pro studenty odborný seminář se zaměřením na IT projekty konaný 16. 3. 2005 v 9:00.

(Jan Ballasch, Klub Orlík, SU ČVUT)

16.03.05 02.03.05
POSTER 2005
Studentská mezinárodní konference POSTER 2005 se blíží. Termín pro zaslání příspěvků je již v pondělí 7. března.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., proděkan)

07.03.05 28.02.05
Fotosoutěž STUDIO 2005
Soutěž v digitální fotografii na základě Studentské grantové soutěže ČVUT s finančním ohodnocením pro vítěze 2400 Kč.

(Milan Hrubý, fakulta stavební)

15.04.05 28.02.05
Landolt-Börnstein
Unikátní informační zdroj z oblasti technologií, chemie a fyziky. Zkušební přístup k více než 280 svazkům této edice je přes službu SpringerLink do 31.3.2005 (úvodní stránka, odstavec Special Products, odkaz Landolt-Börnstein).

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

31.03.05 25.02.05
Datové projektory
V učebnách 132, 135, 337 (Dejvice) byly instalovány datové projektory (projekce z notebooku), ovladače k projektorům se půjčují na vrátnici.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

02.03.05 23.02.05
Thomson Gale - Business and Company Resource Centre
Zkušební přístup do databáze firemních a obchodních informací. Pomoci doplňkových modulů Investext Plus, PROMT (Predicast's Overview of Markets and Technology) a Newsletters ASAP si službu můžete upravit podle svých uživatelských preferencí.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

21.03.05 10.02.05
Den otevřených dveří
Dne 15. 2. 2005 pořádá Fakulta elektrotechnická Den otevřených dveří. Těšíme se na Vaši návštěvu. Program
Pro případné zájemce je možnost navštívit Klub Silicon Hill na Strahově.

(Otakar Vlček, poradenské středisko)

15.02.05 08.02.05
Vyhláška pro absolventy magisterského a bakalářského studia

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

17.03.05 25.01.05
2. zesadání Akademického senátu FEL
Dne 28.1.2005 v 9:00 v místnosti č.80 v Dejvicích zasedá AS FEL. Na programu bude zejména: realizace úprav v budově E na Karlově náměstí (schválení finančních prostředků), třídění odpadu, společenská místnost pro studenty atd.
Zasedání AS FEL jsou veřejná - všichni jste srdečně zváni!

(Ing. Radek Dobiáš, člen AS FEL)

28.01.05 26.01.05
Fotografie z plesu FEL

(prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

25.02.05 25.01.05
Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., proděkan)

15.06.05 24.01.05
Zápisy a stipendium

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

18.3.05 14.1.05
Příprava pro přijímací zkoušky
Pobočka ČSVTS při FEL ČVUT pořádá od března kurzy fyziky a matematiky pro zájemce o studium na vysokých školách. Bližší informace získáte na sekretariátě pobočky od 13 - 15:30, tel.: 224 352 305 nebo tel./fax.: 224 310 773.
Přihláška na kurzy matematiky a fyziky pro zájemce o studium (doc, pdf)

(Prof.Ing. Oldřich Taraba, DrSc., pobočka ČSVTS při FEL ČVUT)

15.03.05 14.01.05
Jazykové kurzy pro doktorandy
Informační schůzka všech doktorandů, kteří mají zájem o naše kurzy jazyků v letním semestru 2005, kde zároveň proběhnou rozřazovací testy, se koná v úterý 18. 1. 2005 v Zikově ulici, 3. patro nad katedrou č. Z 735 od 8:30 nebo 14:00. Hodinu si můžete vybrat.

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

18.1.05 10.1.05
Školení programu webMathematica
Dne 19.1.2004 se pořádá ČVUT FEL školení programu webMathematica. Připadní zájemci se hlaste mailem na xprskave@fel.cvut.cz.
U zájemců se předpokládá znalost programu Mathematica. Programem školení obsahuje základní seznámení s programem, jeho instalací, ukázkové příklady, základy HTML a CSS při tvorbě JSP stránek a práce s balíčkem webMathematica Author.

(Ing. Ladislav Prskavec, katedra elektroenergetiky)

19.1.05 7.1.05
Výsledky ankety hodnocení výuky

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

31.3.05 7.1.05
Přednáška: Vývoj umění v nových médiích
Prof. Bielický bude přednášet v úterý 18. ledna 2005 ve 14:00 hod. v místnosti č. 80.

(prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., katedra radioelektroniky)

18.1.05 3.1.05
IoP Electronic Journals
Do konce ledna 2005 máme zkušební přístup do kolekce elektronických časopisů vydávaných Institute of Physics (IoP).

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

31.1.05 10.12.04
Aktuality katedry matematiky (K301)