Archiv aktualit 2004

Oznámení Aktuální do Vloženo
Jazykové kurzy pro doktorandy
Informační schůzka všech doktorandů, kteří mají zájem o naše kurzy jazyků v letním semestru 2005, kde zároveň proběhnou rozřazovací testy, se koná v úterý 18. 1. 2005 v Zikově ulici, 3. patro nad katedrou č. Z 735 od 8:30 nebo 14:00. Hodinu si můžete vybrat.

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

18.1.05 10.1.05
Školení programu webMathematica
Dne 19.1.2004 se pořádá ČVUT FEL školení programu webMathematica. Připadní zájemci se hlaste mailem na xprskave@fel.cvut.cz.
U zájemců se předpokládá znalost programu Mathematica. Programem školení obsahuje základní seznámení s programem, jeho instalací, ukázkové příklady, základy HTML a CSS při tvorbě JSP stránek a práce s balíčkem webMathematica Author.

(Ing. Ladislav Prskavec, katedra elektroenergetiky)

19.1.05 7.1.05
Výsledky ankety hodnocení výuky

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

31.3.05 7.1.05
Přednáška: Vývoj umění v nových médiích
Prof. Bielický bude přednášet v úterý 18. ledna 2005 ve 14:00 hod. v místnosti č. 80.

(prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., katedra radioelektroniky)

18.1.05 3.1.05
IoP Electronic Journals
Do konce ledna 2005 máme zkušební přístup do kolekce elektronických časopisů vydávaných Institute of Physics (IoP).

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

31.1.05 10.12.04
40 let katedry počítačů ČVUT FEL

V roce 2004 oslavuje katedra počítačů ČVUT FEL 40 let od svého založení. Součástí oslav jsou m.j.:

  • slavnostní večer v úterý 7. prosince 2004 od 18 hodin v Zengerově posluchárně budovy E, Karlovo nám. 13, Praha 2
  • setkání současných a minulých pracovníků katedry ve čtvrtek 9. prosince 2004 od 18 hodin v prostorách katedry
  • koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense v pátek 17. prosince 2004 od 19:30 v Betlémské kapli

Další informace na http://cs.felk.cvut.cz/

(Doc. RNDr. Josef Kolar, CSc., katedra počítačů)

17.12.05 3.12.04
Workshop NEXUS
Workshop NEXUS v Praze 12-13. 1. 2005: hledají se noví partneři pro evropské projekty.

(Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

13.1.05 3.12.04
Ocenění Česká hlava 2004
Kolektiv odborníků z naší fakulty získal významné ocenění v rámci projektu Česká hlava 2004. Porota jednohlasně rozhodla o udělení Zvláštní ceny poroty a občanského sdružení Buněčná terapie (sdružuje odborníky působící v oblasti léčby kmenovými buňkami) za pomoc pro handicapované občany Ing. Marcele Fejtové, Ing. Janu Fejtovi a doc. Ing. Lence Lhotské, CSc. za ovládání osobního počítače pomocí očních pohybů (systém MEMREC).

(Prof.Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

29.12.04 29.11.04
Výsledky voleb

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

15.12.04 25.11.04
Seminář: Jak napsat životopis?
Seminář se koná ve středu 24. listopadu 2004 od 17:00 v místnosti 136 na FSI v Dejvicích.

(Jiří Vondál, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

24.11.04 23.11.04
Týden firem na ČVUT
Během Týdne firem (29. 11. - 2. 12.) se studentům představí 8 významných českých společností. Každá společnost má k dispozici jeden prezentační den pro přednášky a pohovory.

(Jiří Vondál, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

2.12.04 23.11.04
Volby do AS FEL a AS ČVUT
Volby do AS FEL a AS ČVUT se konají ve dnech 23. a 24. 11. (úterý, středa) vždy od 8:00 do 18:00, v Dejvicích v místnosti č. 79 (přízemí) a na Karlově náměstí ve vestibulu.
Do AS FEL volí "všichni všechny" tj. akademičtí pracovníci volí jak kandidáty - akademické pracovníky, tak i studenty. Analogicky studenti volí nejen studenty, ale i akademické pracovníky. Oproti tomu se ve volbách do AS ČVUT (dolní část volebního lístku) volí po sekcích, tj. studenti volí jen studenty a akad. pracovníci jen akad. pracovníky.

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

24.11.04 19.11.04
Volby do AS FEL a AS ČVUT

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

24.11.04 12.11.04
Kam kráčíš, česká techniko?
Ve středu 17.11.2004 od 17:00 proběhne diskuze studentů s prezidentem, ministryní a rektory VŠ na téma rozvoje českých vysokých škol ve středoevropském kontextu.

(Radek Šalomon, Studentská unie ČVUT)

17.11.04 12.11.04
Předběžné zápisy na letní semestr 2004/2005
Od 22. listopadu do 10. prosince 2004 budou probíhat předběžné zápisy předmětů v KOS do letního semestru 2004/2005.

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

10.12.04 9.11.04
Vyhláška pro studenty 4. ročníku akademického roku 2004/2005
Zápisy do ing. bloků studia budou probíhat ve dnech 22. listopadu - 10. prosince v úředních hodinách na PEO. O zápis můžete požádat Vaši referentku emailem nebo telefonicky.
Silnoproudá elektrotechnikaChodilo@feld.cvut.cz2 2435 2027
Elektronika a sdělovací technikaKytnaro@feld.cvut.cz2 2435 3916
Kybernetika a měřeníBymova@feld.cvut.cz2 2435 2106
Výpočetní technikaDralova@feld.cvut.cz2 2435 3915

(Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

10.12.04 9.11.04
Prodloužení termínu uzávěrky pro podávání kandidátek do akademických senátů
Termín pro podávání kandidátek do AS ČVUT a AS FEL se prodlužuje do středy 10. listopadu 2004. Návrhy (po jedné stránce formátu A5) přijímá sekretariát děkana FEL.

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

10.11.04 3.11.04
Prezentace firmy Škoda Auto a. s.
Poradenské středisko pořádá ve středu dne 10. 11. 2004 prezentaci firmy Škoda Auto a. s. pro budoucí absolventy fakulty. Firma má zájem posílit svůj vývojový tym a proto zveme všechny zájemce o podrobné informace - neváhejte a přijďte do posluchárny č. 135 v Dejvicích. Těšíme se na Vaši návštěvu. Více informací ...

(Otakar Vlček, poradenské středisko)

10.11.04 3.11.04
Volby do akademického senátu FEL a ČVUT
Akademický senát ČVUT vyhlašuje na dny 23. a 24. listopadu 2004 volby do akademického senátu FEL a akademického senátu ČVUT. Návrhy na kandidáty může předložit ktarýkoli člen akademické obce, a to nejpozději do dne 8. 11. 2004 do 12 h na sekretariát děkana FEL.

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

24.11.04 21.10.04
Semináře Programátorské večery
Dne 8.11.2004 od 20:00 se koná na Strahově první přednáška z cyklu Programátorských večerů.

(Petr Minařík)

13.12.04 19.10.04
Příkaz rektora č. 16/2004
Příkaz rektora č. 16/2004 o úhradách za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.

(prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor)

19.11.04 19.10.04
Anketa hodnocení výuky studenty
Vedení fakulty připravilo elektronickou anketu hodnocení výuky studenty. Přečtěte si prosím úvodní slovo děkana fakulty. Přihlásit se do aplikace Anketa můžete zde. Na stránce Aktuální stav ankety je zveřejněn seznam hodnocených předmětů a počty vyplněných lístků.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

17.11.04 15.10.04
Bezdrátová síť
Byl zahájen veřejný testovací provoz bezdrátové sítě v Dejvicích zapojené do mezinárodního projektu eduRoam. Podrobnosti na adrese eduroam.fel.cvut.cz.

(Ing. Jiří Cejp, SVTI OVT)

15.11.04 15.10.04
ebooks Kluwer
Zkušební třicetidenní přístup do kolekce elektronických knih vydavatelství Kluwer.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

15.11.04 15.10.04
OpenWeekend 2004
Ve dnech 16. a 17. října 2004 se bude konat čtvrtý ročník mezinárodní akademické konference OpenWeekend 2004. Jejími tématy jsou svobodný software, otevřené technologie i bezpečnost počítačových systémů.

(Michal Medvecký, Studentská unie ČVUT)

17.10.04 11.10.04
Informační schůzky IAESTE při ČVUT
Lokální centrum IAESTE při ČVUT pořádá v pondělí 11. 10. a v úterý 12. 10. informační schůzky pro všechny, kteří mají zájem se o této organizaci dozvědět více, případně se zapojit do jejích činností.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

12.10.04 06.10.04
Rektorské volno
V rámci zahájení nového akademického roku 2004/2005 vyhlašuji rektorské volno dne 13. 10. 2004 od 14.00 hodin.

(Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor)

13.10.04 05.10.04
Imatrikulace studentů 1. ročníku ČVUT FEL

Slavnostní imatrikulace nových studentů se bude konat dne 6. října 2004 v Betlémské kapli (Betlémské nám., Praha 1) podle níže uvedeného časového harmonogramu.

ZačátekStudijní skupiny
8:007, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 28, 32, 33, 34, 41, 42, 63, 64, 65, 66, 67, 68
10:001, 2, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 61, 62
12:0021, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 43, 44, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
14:453, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Studenti se dostaví přesně 1/2 hodiny před stanovenou dobou na výše uvedenou adresu v přiměřeném společenském oděvu.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

06.10.04 01.10.04
Úprava úředních hodin
Dne 6. října 2004 (středa) zrušeny úřední hodiny pedagogického oddělení z důvodu imatrikulace studentů 1. ročníku.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

06.10.04 01.10.04
Číslování výukových týdnů
Číslování výukových týdnů v zimním semestru

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

29.10.04 23.09.04
Alternativní zakončení předmětu - prosíme o Váš názor
Akademický senát FEL navrhuje zavést možnost, aby si student mohl u vybraných předmětů zvolit způsob zakončení: zkoušku (spíše pro budoucí inženýry) nebo klasifikovaný zápočet (spíše pro ty, kteří neplánují pokračovat v magisterském studiu). Toto opatření by mohlo zvýšit průchodnost bez snižování laťky. Podrobnosti ...

(Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., AS FEL)

21.10.04 21.09.04
Začátek výuky
Pedagogické oddělení bude dne 27. 9. 2004 uzavřeno, 28. 9. je státní svátek. Výuka v ZS akademického roku 2004/2005 začíná dne 29. 9. 2004.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

29.09.04 21.09.04
Maškarní ples
FEL ČVUT v Praze a ELEKTRA Vás zvou na representační maškarní ples fakulty, který se koná 21. 1. 2005 od 19 hod. v Masarykově koleji.
Prodej vstupenek bude zahájen v listopadu. Lístky žádejte v sekretariátu děkana (paní Vlčková), v poradenském středisku pro studenty (pan Vlček) nebo v sekretariátu ELEKTRY (paní Mikšovská).

(Prof.Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

28.09.04 14.09.04
Minuta ticha
ČVUT se připojilo k iniciativě Evropského parlamentu a v úterý, dne 14. 9. 2004, ve 12 hodin uctí minutou ticha památku obětí beslanské tragédie.

(Prof.Ing. Vladimír Kučera, DrSc.Dr.h.c., děkan)

21.09.04 14.09.04
Změna adresy odesílatele u odchozí pošty
Dne 20. září 2004 dojde na poštovních serverech IMAP, FELNET, FELIS ke změně adresy odesílatele v hlavičce odesílané pošty. Odchozí adresa (From:) uživatel@feld.cvut.cz bude nahrazena adresou uživatel@fel.cvut.cz. Tato úprava nebude mít žádný vliv na příchozí poštu, kde i nadále platí adresa uživatel@fel.cvut.cz.
Změna se výrazně dotkne zvláště uživatelů, kteří přispívají do mailových konferencí. Podrobný popis změn ...

(Martin Kežlínek, SVTI)

20.09.04 13.09.04
Semináře a kurzy MATHEMATICA 2004
Setkání uživatelů systému Mathematica - 14. 9. 2004 od 9:00 hod. v posl. 54. Podrobnější informace ...
Intenzivní kurz Computer-aided mathematical modeling with Mathematica - 6. - 10. 9. 2004. Podrobnější informace, přihláška ...

(RNDr. Aleš Němeček, katedra matematiky)

14.09.04 27.08.04
Úřední hodiny pedagogického oddělení
Úřední hodiny PEO v době zápisů do zimního semestru 2004/05 v době od 30. 8. do 24. 9. 2004:
Pondělí8.30 - 11
Úterý8.30 - 11
Středa8.30 - 1113 - 15
Čtvrtek8.30 - 11
Pátek8.30 - 11
Ve dnech 8. a 9. září 2004 bude PEO uzavřeno do 13.00 hod. - zápisy 1. ročníků v posluchárnách. V tyto dny bude PEO otevřeno od 13.00 - 15.00 hod.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

24.09.04 27.08.04
Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro rok 2004/2005

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

30.09.04 03.07.04
Koncert v Betlémské kapli
Srdečně Vás zveme na koncert pěveckého sboru Z-band v Betlémské kapli ve čtvrtek 1.7. v 19:00. Koncert se koná v rámci konference Magnetic Measurements. Vstup pro studenty a zaměstnance ČVUT a jejich hosty zdarma. Program

(Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

01.07.04 29.06.04
Otevírací doba pedagogického oddělení
Po dobu letních prázdnin bude pedagogické oddělení otevřeno pouze ve středu od 9 do 11 hodin.
Mimo úřední hodiny můžete v naléhavých případech použít telefon před PEO.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

30.08.04 28.06.04
Výsledky přijímacího řízení
prezenční forma
kombinovaná forma

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

30.08.04 18.06.04
Nové sporty v rámci TV
Studentům nabízíme nové sporty v hodinách TV. Bližší informace na stránkách katedry.

(Mgr. Martin Vosyka, katedra tělesné výchovy)

15.07.04 15.06.04
Rozvrhy pro zápis
Rozvrhy pro zápis budou otevřeny pro studenty 14.6. ve 12.00.
Upozorňujeme na právo kateder měnit cvičicí jednotlivých předmětů pro ZS 04/05 do 8.10.2004.
Předměty 1. ročníku budou otevřeny pro opakovaný zápis až později (počet cvičebních paralelek závisí na výsledcích přijímacího řízení a zápisu studentů 1. ročníku).

(Mgr. Jan Filandr, rozvrhář fakulty)

31.09.04 09.06.04
Zasedání Akademického senátu FEL
Zájemce o dění na fakultě zveme na zasedání Akademického senátu FEL v pátek dne 11.6.04 od 9:00 v místn. č. 80. Návrh programu

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

11.06.04 08.06.04
Zápisy do rozvrhu zimního semestru 2004/2005
Tato informace je určena pro studenty prezenční formy studia.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

24.09.04 03.06.04
Formuláře

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

24.09.04 03.06.04
Příprava pro přijímací zkoušky
Pobočka ČSVTS při FEL ČVUT pořádá kurzy fyziky a matematiky pro zájemce o studium na vysokých školách. Bližší informace získáte na sekretariátě pobočky, tel.: 224 352 305 nebo tel./fax.: 224 310 773.
Přihláška na kurzy matematiky a fyziky pro zájemce o studium (doc, pdf)

(Prof.Ing. Oldřich Taraba, DrSc., pobočka ČSVTS při FEL ČVUT)

14.09.04 03.06.04
Microsoft Academic Security Day
Konference je pořádána společností Microsoft ČR ve spolupráci s ČVUT, fakultou stavební, a bude se konat 18.6.2004 od 9:00 v posluchárně D1 stavební fakulty.

(Petr Minařík)

18.06.04 27.05.04
Informace pro studenty 1. ročníku
Katedra jazyků upozorňuje všechny studenty 1. ročníku, kteří se připravují na zkoušku samostatně, že před konáním zkoušky mají povinnost splnit zápočet. Hromadné zápočtové testy pro konání zkoušky v nastávajícím zkouškovém období se budou pro všechny studenty a ve všech jazycích konat 10. 6. 2004 a 24. 6. 2004 ve 13.00 hodin v místnosti Z735.
Do KOSu budou termíny vypsány jako jednorázová akce a studenti se musí přihlásit.
Zářijové termíny budou vypsány během června.

(Mgr. Alena Havlíčková, katedra jazyků)

24.06.04 25.05.04
Prezentace firmy DHL
Vedení ČVUT FEL a katedra počítačů zve všechny studenty na prezentaci firmy DHL, která se koná ve čtvrtek 27. května 2004 od 14:30 v posluchárně 135 v Dejvicích.
DHL letos v Praze na Chodově otevře nové IS Services Center (ISSC) pro řízení svých globálních operací. Toto výjimečné soustředění IT infrastruktury a služeb představuje nabídku zaměstnání a profesního růstu pro ty, kteří chtějí pracovat s nejmodernějšími IT technologiemi.
DHL předpokládá vlastní přípravu přijatých pracovníků, která by je během čtyř šestiměsíčních cyklů seznámila se všemi typy svých činností, a tak jim umožnila nalézt to nejlepší místo pro vlastní uplatnění.

(Doc.RNDr. Josef Kolář, CSc., katedra počítačů)

27.05.04 24.05.04
Zpráva z "Průzkumu veřejného mínění"

(Mgr. Petra Halířová, poradenské středisko)

11.06.04 11.05.04
Den otevřených dveří v Infineon Technologies
Infineon Technologies Trutnov s.r.o. je výrobce světlovodných systémů, konektorů, optoelektronických převodníků, diskrétních optických součástek - laserových a přijímacích diod.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

12.06.04 11.05.04
Návrh Dlouhodobého záměru FEL
Návrh Dlouhodobého záměru FEL na roky 2005-2009 je předkládán akademické obci k připomínkám. Připomínky adresujte, prosím, paní Vlčkové na sekretariát děkana do 14. května 2004.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana)

14.05.04 06.05.04
Jednorázové stipendium
Pokud chcete získat jednorázové stipendium na konkrétní účel, který souvisí s vaším studijním programem, podejte si do 15. 5. 2004 žádost k Nadačnímu fondu ČVUT Stanislava Hanzla. Žádost obdržíte na odboru pedagogiky rektorátu. Více informací na www.cvut.cz/cz/educa/summary/institfu.html.

(Mgr. Petra Halířová, poradenské středisko)

15.05.04 30.04.04
Prezentace pro zájemce o zaměstnání
Společnost AISIN Europe Manufacturing Czech, s. r. o. uskuteční 5. 5. 2004 od 10 hod. v učebně 135 prezentaci pro zájemce o zaměstnání. Firma podniká v oblasti automobilového průmyslu. Prezentace bude v českém jazyce. Všichni studenti jsou srdečně zváni!

(Mgr. Petra Halířová, poradenské středisko)

05.05.04 30.04.04
Seminář katedry měření
Ve čtvrtek 27. 5. 2004 v 10:15 v místnosti 316 (A3) proběhne přednáška Electrical Gut - Measurements and Applications (Elektrické střevo - měření a aplikace). Přednáší prof. Jiande Chen, University of Texas.
Measurements of electrical activity from the stomach and treatment of gut motor problems and obesity using electrical pacing (stimulation) of the gut.

(Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., katedra měření)

27.05.04 29.04.04
Zasedání Akademického senátu FEL
23. zasedání Akademického senátu FEL se koná v pátek dne 30. dubna 2004 v posluchárně K1 na Karlově náměstí. Návrh programu

(Doc.Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

30.04.04 23.04.04
International Symposium on Hearing Disorders in Early Childhood
Etiology, Screening, Diagnostics and Rehabilitation
Mezinárodní část konference proběhne 6.- 7. května v prostorách Masarykovy koleje, bude zajištěn simultánní překlad do češtiny. Předmětem budou mimojiné kochleární implantáty a různé typy sluchadel. Vstup pro studenty bude zdarma nebo za výrazně nižší poplatek.

(MUDr. Jaroslava Příhodová, scientific committee)

6.05.04 21.04.04
Posunutí uzávěrky pro Magnetic Measurements 2004
Magnetic Measurements 2004 - posunutí termínu uzávěrky příjmu abstraktů na 7.května 2004. Konference proběhne 30. 6. - 2. 7. 2004.

(Ing. Antonin Platil, PhD., katedra měření)

7.05.04 21.04.04
Možnost získání stipendií
Možnost získání stipendií na tuzemské i zahraniční studium především technického zaměření. Více informací na www.becario.cz.

(Mgr. Petra Halířová, poradenské středisko)

30.04.04 09.04.04
Thomson GALE
Bezplatný přístup do 24 databází z nabídky vydavatelství Thomson Gale. Zkušebni přítup bude uvolněn u příležitosti akce Týden amerických knihoven (National Library Week) v období 18. - 24. dubna 2004. Seznam databází, které si můžete vyzkoušet, naleznete na adrese http://www.gale.com/nlw/ nebo na http://www.aip.cz/novinky.php#798.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

24.04.04 19.04.04
Zasedání Akademického senátu FEL
Zájemce o dění na fakultě zveme na zasedání Akademického senátu FEL v pátek dne 16.4.04 od 9:00 v místn. č. 80. První bod programu bude prezentace projektu rekonstrukce vstupní haly v Dejvicích - viz výkresová dokumentace vyvěšená ve vestibulu. Návrh programu

(Doc. Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

16.04.04 09.04.04
Semináře Programátorské večery
15.4.2004 v 18:30 se koná v učebně K5 na Katedře počítačů FEL první přednáška z cyklu Programátorských večerů.

(Petr Minařík)

20.05.04 09.04.04
Předběžné zápisy na zimní semestr 2004/2005
Od 26. dubna do 21. května 2004 budou probíhat předběžné zápisy předmětů v KOSu do zimního semestru 2004/2005.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

21.05.04 07.04.04
Příkaz rektora č. 7/2004
Příkaz rektora č. 7/2004 o poplatcích spojených se studiem.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

28.04.04 07.04.04
Výrazný úspěch České republiky ve světovém finále soutěže Global Management Challenge Euromanager na Madeiře
Ve finále 24. ročníku mezinárodní soutěže Global Management Challenge Euromanager obsadila Česká republika třetí místo.

(Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc., katedra ekonomiky)

15.04.04 01.04.04
Děkanský den
Děkan fakulty vyhlašuje pátek 9. 4. 2004 děkanským dnem bez výuky ve všech formách studia.

(Doc. Ing. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

09.04.04 31.03.04
Týden neklidu
Akademický senát FEL podporuje akci Týden neklidu.

(Doc.Ing. Karel Malinský, CSc., předseda AS FEL)

30.03.04 26.03.04
Dotazník
Vážení studenti, pokud se chcete zučastnit výzkumu, který zahrnuje studenty všech evropských univerzit a zjišťuje vaše studijní zaměření a následně pracovní očekávání, můzete vyplnit dotaznik na adrese
http://universumsurvey.com/eng/online.

(Mgr. Petra Halířová, poradenské středisko)

30.03.04 26.03.04
Seminář: Sekty - destruktivní náboženské kulty
Lokální centrum IAESTE při ČVUT ve spolupráci s CIPS pořádá v úterý 30. 3. 2004 v mistnosti 337 seminář Sekty - destruktivní náboženské kulty.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

30.03.04 2ž.03.04
Vyhodnocení národního kola mezinárodní soutěže EUROMANAGER 2004
Tým čerstvých absolventů vybojoval 1. místo a postup do světového finále mezinárodní soutěže EUROMANAGER 2004.

(Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc., katedra ekonomiky)

30.03.04 24.03.04
Rozdělení posluchačů 1. ročníku ak. r. 2003/04 do oborů bakalářského studia

Zápis do oborů bakalářského studia bude probíhat ve dnech 29. března - 16. dubna 2004 prostřednictvím terminálů v počítačových učebnách nebo v úředních hodinách na pedagogickém oddělení. Prostřednictvím KOS použijete formulář 53604 - Projevení zájmu o obor bakalářského studia. V tomto formuláři stanovíte pořadí svého zájmu o níže uvedené obory studia.

Kriteriem pro rozhodování při překročení kapacity jsou studijní výsledky z předmětů: Úvod do algebry, Matematika 1, Úvod do elektrotechnických materiálů, Elektrické obvody 1 a Algoritmizace.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

16.04.04 24.03.04
Seminář: Inkubátor LogicaCMG
Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha pořádá v úterý 30. 3. 2004 seminář Inkubátor LogicaCMG.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

30.03.04 24.03.04
Kráčíme k širokopásmovým zítřkům?
Debata o budoucnosti internetu v ČR proběhne v úterý 23. 3. 2004 od 15.00 v posluchárně K1 ČVUT FEL na Karlově náměstí.
23.03.04 22.03.04
Seminář: Jak napsat článek
Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha pořádá v středu 24. 3. 2004 od 17:30 seminář Jak napsat článek.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

24.03.04 18.03.04
Mimořádná přednáška
Mimořádná přednáška "Úvod do modelování magnetických obvodů v ANSYSu s příklady výsledků" proběhne zítra, tj. ctvrtek 18.3. 12:45 v mistnosti 78. Přednáší doc. Dr. Ing Michal Lesňák, VŠB Ostrava.
18.03.04 17.03.04
Světové finále soutěže v programování
Světové finále soutěže v programování, které spolupořádá Katedra počítačů ČVUT FEL, proběhne v termínu 28.03.2004 až 31.03.2004.
31.03.04 17.03.04
Konference IBM pro vysoké školy
Konference firmy IBM se bude konat ve čtvrtek 18. března 2004 v kongresovém centru Masarykovy koleje.
18.03.04 16.03.04
Semináře o programovaní v prostředí .NET
Cílem seminářů je seznámit účastníky s technologiemi .NET s jazykem C#, tvorbou webových aplikací, přístupu k datovým zdrojům a dalšími hlavními technologiemi z rodiny .NET. Semináře jsou určeny pro vývojáře začínající s platformou .NET.
Semináře nejsou součástí rozvrhu, nýbrž tvoří samostatný cyklus, po jehož úspěšném absolvování mohou účastníci získat buď potvrzení o absolvování kurzu nebo absolvovat zkoušky u certifikovaného střediska a získat certifikát MCP (Microsoft Certified Professional). Kapacita seminářů je 120 účastníků.

(Ing. Pavel Pluháček, katedra počítačů)

03.06.04 15.03.04
Příprava akreditačních materiálů Magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika pětiletého
Na fakultě probíhá příprava akreditace nového studijního programu. Případné připomínky k tomuto programu, i k jeho základním akreditačním materiálům máte možnost zaslat na adresu development@fel.cvut.cz nejpozději do 30. března 2004.
30.03.04 11.03.04
Seminář: Time management
Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha pořádá v sobotu 6. 3. 2004 od 9:00 do 17:00 seminář Time management nové generace.

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

06.03.04 03.03.04
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář katedry měření ve čtvrtek 4. 3. v 10:00, místnost 316
A new analysis of minor hysteresis loops and its application to non-destructive evaluation in steels
prof. Seiki Takahashi, NDE & Science Research Center, Faculty of Engineering, Iwate University, Morioka, Japan
04.03.04 03.03.04
Mezinárodní studentská konference POSTER 2004
Mezinárodní studentská konference POSTER 2004 se koná 20. 5. 2004.
20.05.04 26.02.04
Veletrh pracovních příležitostí na ČVUT
Veletrh pracovních příležitostí proběhne v úterý 16. března 2004 mezi 9.00 - 15.00 hod. v areálu FEL, FSI a FS.
16.03.04 24.02.04
Volná místa v programu Socrates/Erasmus na rok 2004/2005
30.03.04 24.02.04
Stipendia nadace PRECIOSA
V akademickém roce 2003/2004 budou opět udělena stipendia ze Stipendijního fondu Nadace PRECIOSA.
Žádosti do 2.kola se podávají ve dnech 1. - 31. března 2004.
31.03.04 23.02.04
Magnetic Measurements 2004
Konference Magnetic Measurements 2004 proběhne 30. 6. - 2.7. 2004.
28.02.04 09.02.04
Den otevřených dveří
Ve dnech 12. 2. 2004 a 28. 2. 2004 pořádá Fakulta elektrotechnická Dny otevřených dveří.
28.02.04 09.02.04
2nd International Workshop on .NET Technologies
May 31 - June 2, 2004, University of West Bohemia
02.06.04 09.02.04
Promoce absolventů ve dnech 17. a 18. března 2004
Vstupenky na promoce
18.03.04 29.01.04
Úřední hodiny PEO v době zápisů do rozvrhu
Pondělí8.30 - 11
Úterý8.30 - 11
Středa8.30 - 1113.30 - 15.30
Čtvrtek8.30 - 11
Pátek8.30 - 11
27.02.04 23.01.04
Průzkum veřejného mínění

Milé studentky, milí studenti,
vedení FEL pro Vás připravilo průzkum veřejného mínění, který se bude snažit zjistit Vaše názory, potřeby, přání či připomínky. Věnujte proto prosím tomuto průzkumu 5 minut svého drahocenného času a vyplňte ji svědomitě a pravdivě. Anketní lístky obdržíte u referentek PEO při potvrzení zápisu předmětů na letní semestr. Věříme, že Vaše postřehy pomohou zlepšit studijní podmínky. O výsledcích ankety budete informováni během března až dubna. Děkujeme za vstřícnost.

doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

29.02.04 20.01.04
Žádost o prospěchové stipendium
12.03.04 14.01.04
Zápisy do rozvrhu letního semestru 2003/2004
Tato informace je určena pro studenty prezenční formy studia.
27.02.04 14.01.04
Zahájen zkušební přístup do Safari - IT books online vydavatelství O'Reilly, Addison-Wesley, Adobe Press atd. Trial má ČVUT FEL na jeden měsíc. Upozornění: Přísný zákaz stahování celých knih pomoci tzv. "spider programu". Pokud by takove stahovani bylo detekovano, bude náš trial přerušen. 30.02.04 14.01.04
Reprezentační ples Fakulty elektrotechnické
Dne 30. ledna 2004 od 19:30 hodin v budově Masarykovy koleje se koná Reprezentační ples Fakulty elektrotechnické.
30.01.04 07.01.04
Zeptejte se děkana...
Dne 13. ledna 2004 v 16.15 hod. proběhne v posluchárně 309 setkání děkana FEL prof. Kučery se členy akademické obce.
K účasti jsou zváni všichni, které zajímá současnost a budoucnost fakulty.
13.01.04 07.01.04
Přijímací řízení do bakalářského studia
Přihlášky k bakalářskému studiu lze podávat elektronicky, podrobnosti jsou uvedeny v informacích o přijímacím řízení.
31.03.04 07.01.04

Rok 2003